fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: meer-nieuws

Negeren bekeuring werknemer levert bestuurder boete op
Als een bv haar werknemers verbiedt een auto van de zaak voor privédoeleinden te gebruiken, moeten de bestuurders van die bv sancties opleggen aan werknemers die toch privéritten maken. ...   (17-01-13) Lees meer...
Belastingdienst en ministerie van Financiën waarschuwen voor valse e-mails
Burgers en bedrijven krijgen verschillende valse e-mails binnen waarin gesuggereerd wordt dat de Belastingdienst of het ministerie van Financiën de afzender is.Deze zogenaamde ‘phishingmail...   (16-01-13) Lees meer...
Belastingverdrag Nederland - België: NL-heffingsrecht over fictief loon
Nederland mag belasting heffen over het fictief loon dat een in België wonende DGA geniet uit zijn in Nederland gevestigde BV. Onder het nieuwe belastingverdrag met België komt het heffingsr...   (02-01-13) Lees meer...
Fiscus mocht winst schatten op basis van btw-aangiften
Als een belastingplichtige, zelfs na een aanmaning, geen aangifte vennootschapsbelasting doet en geen informatie verstrekt waaruit de hoogte van de winst is af te leiden, mag de fiscus de winst schatt...   (20-12-12) Lees meer...
Rommelen met de kilometeradministratie: let op NAP en CJIB
De automobilist die een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ van de Belastingdienst heeft gekregen, moet overtuigend kunnen bewijzen dat hij op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 pr...   (19-12-12) Lees meer...
Onterechte naheffing nu dga geen ondernemer is
Het arrest Van der Steen heeft de BTW-positie van een directeur-grootaandeelhouder (dga) ingrijpend gewijzigd. Het Europese Hof van Justitie besliste namelijk dat een dga geen ondernemer was voor de B...   (18-12-12) Lees meer...
Rotterdamse onderneming iUs breekt traditionele uitgeefwereld open
Het online publishing platform iUs stelt iedereen die een boek wilt maken, in staat om zelf hiervan de uitgever te worden. Gemakkelijk, online en kosteneffectief. Van organisaties die in eigen beheer ...   (14-12-12) Lees meer...
Uitkomsten stresstest zorginstellingen zorgwekkend
Voor de 179 grootste zorginstellingen is een stresstest uitgevoerd om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid bij de instellingen. Meer dan de helft van de onderzochte instellingen vold...   (13-12-12) Lees meer...

Hier klikken