fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: meer-nieuws

Massaal bezwaar tegen aanslagen erg- en schenkbelasting
Als gevolg van de uitspraak van rechtbank Breda, die oordeelde dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, heeft de Belastingdienst inmiddels een g...   (31-10-12) Lees meer...
NMa onderzoek: Energierekening kan tot 500 euro goedkoper
Consumenten betalen jaarlijks gemiddeld tot 488 euro te veel aan energiekosten. Door energieprijzen te vergelijkenen tijdig over te stappen naar een goedkopere leverancier valt veel te besparen. ...   (03-10-12) Lees meer...
Suppleren van btw
Niet veel btw-ondernemers zijn in staat in ieder tijdvak exact het juiste bedrag aan btw op aangifte aan te geven. Het is gebruikelijk dat de ondernemer of zijn accountant na het gereedkomen van de ja...   (27-09-12) Lees meer...
Hecht niet te veel belang aan de herinneringsbrief
Voor het opleggen van een verzuimboete is het niet van belang of de belastingplichtige van tevoren wel of geen herinneringsbrief heeft ontvangen. Als de belastingplichtige niet heeft gereageerd op de ...   (27-09-12) Lees meer...
Geen toepassing zelfstandigenaftrek vanwege dubbele agenda
De fiscus mag de toepassing van de zelfstandigenaftrek weigeren als een ondernemer twee tegenstrijdige urenregistraties overlegd om aan te tonen dat hij aan het urencriterium voldoet. Het ligt in dat ...   (26-09-12) Lees meer...
Vergoeding vanwege afzien koop deelneming is belast
Als een bv een deelneming wil verkopen, maar de beoogde koper toch onder de overeenkomst wil uitkomen, kan de bv een schadevergoeding eisen. Volgens Rechtbank Arnhem valt deze schadevergoeding niet on...   (19-09-12) Lees meer...
Vraag nog snel buitenlandse BTW terug
U kunt nog tot 1 oktober 2012 een verzoek indienen voor de teruggaaf van BTW over 2011, die u in een ander land van de Europese Unie (EU) heeft betaald. Dit verzoek kunt u digitaal indienen bij de Ned...   (13-09-12) Lees meer...
Ook geen 0% BTW-correctie voor zuinige auto
De wetgever mag geen onderscheid meer maken tussen zuinige en onzuinige auto's bij het bepalen van de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. Per 1 juli 2011 is dit ondersc...   (23-08-12) Lees meer...

Hier klikken