fiscalistenonline.nl: Inlichtingsplicht blijft bij onbewezen overdracht
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Inlichtingsplicht blijft bij onbewezen overdracht

Als een lichaam stelt dat het de fiscus geen aanvullende informatie hoeft te geven over een onderneming, omdat die onderneming is overgedragen, moet het lichaam de overdracht wel aannemelijk kunnen maken. Bijvoorbeeld door te wijzen op een ontvangen tegenprestatie.

Zo was een Engelse limited (ltd) niet ingegaan op het verzoek van de Belastingdienst om aanvullende informatie te geven over haar activiteiten in Nederland. De inspecteur meende dat de ltd een te lage winst had opgegeven in haar aangifte en legde daarom de ltd een navorderingsaanslag vennootschapbelasting op. De Belastingdienst had zelf een schatting gemaakt van de winst. De ltd ging in beroep.

Zij stelde onder andere dat de zij (een deel van) de activiteiten in Nederland had overgedragen aan een Engelse dochtermaatschappij. Daarmee zou de inlichtingsplicht overgaan op die dochtermaatschappij. Maar Rechtbank Breda vond dit onwaarschijnlijk, omdat de ltd geen tegenprestatie voor deze overdracht had verantwoord. Omdat de ltd geen juiste aangifte had gedaan en evenmin had voldaan aan haar inlichtingsplicht, was sprake van omkering van de bewijslast.

De rechter constateerde dat de inspecteur een redelijke schatting had gemaakt, die de ltd niet kon weerleggen. De rechtbank verklaarde het beroep dan ook ongegrond.

Wet: artikelen
27e en 47 AWR

Meer informatie:
Rechtbank Breda, 6 september 2012 (gepubliceerd 8 februari 2013), LJN: BY1576 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken