fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: kenniscorner

Beperken aftrek van buitenlandse boetes
Bij de aftrek van boetes moet u een onderscheid maken tussen binnenlandse en buitenlandse boetes. Nederlandse boetes mag u namelijk niet in aftrek brengen van de winst, terwijl dat bij buitenlandse bo...   (18-11-13) Lees meer...
Geen omkering bewijslast zonder informatiebeschikking
De fiscus moet een informatiebeschikking afgeven voordat de omkering en verzwaring van bewijslast kan worden toegepast. Neemt de inspecteur pas een informatiebeschikking nadat hij een uitspraak heeft ...   (13-11-13) Lees meer...
De aanpak van Witwassen
Tijdens het 5e jaarcongres Aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Na het volgen van deze bijeenkomst is uw...   (04-11-13) Lees meer...
Marktanalyse salarissoftware 2013: alle salarispakketten op een rij met extra aandacht voor uitwisselen gegevens en personeelsplanning
De marktanalyse salarissoftware 2013 is verschenen met ditmaal extra aandacht voor: uitwisselen van salarisgegevens met uitvragende partijen en personeelsplanning binnen salarissoftware. En natuurl...   (28-10-13) Lees meer...
Schaarste voor 30%-regeling vereist geen tekort
U mag voor een buitenlandse werknemer onder voorwaarden de 30%-regeling toepassen als deze over kennis of vaardigheden beschikt die schaars zijn op de Nederlandse markt. Uit een uitspraak van het gere...   (14-10-13) Lees meer...
Slechte timing aandelenoverdracht kostte veel geld
In de ochtend van 28 september 2007 werden alle aandelen in een bv geleverd aan een beheer bv en vond een belangenwijziging plaats. Op diezelfde dag om 14.45 vond de levering van een onroerende zaak p...   (09-10-13) Lees meer...
Bewijslast autogebruik tijdens schorsing ligt bij inspecteur
Als een inspecteur een naheffingsaanslag MRB oplegt omdat tijdens de schorsing van het kenteken van een auto tóch met het voertuig is gereden, is het aan de inspecteur om te bewijzen dat de aut...   (02-10-13) Lees meer...
Loongrens S&O-afdrachtvermindering verhoogd
De verhoging van de loongrens per 1 januari 2014 moet kleine ondernemingen stimuleren om meer te investeren in innovatie. De S&O-afdrachtvermindering is bedoeld om investeringen in innovatie te be...   (30-09-13) Lees meer...

Hier klikken