fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: kenniscorner

Handboek Loonheffingen 2015 online
Recent is het Handboek Loonheffingen 2015 door de Belastingdienst beschikbaar gesteld. In dit document vindt u alle regelingen die in 2015 voor de loonheffingen gelden. Nu de werkkostenregeling geldt ...   (16-02-15) Lees meer...
Tot 4 februari de tijd voor uw aangifte BTW
De Belastingdienst heeft weer te maken gehad met een technische storing. Hierdoor was het afgelopen vrijdag niet mogelijk om uw aangifte BTW digitaal te versturen naar de Belastingdienst. U krijgt daa...   (04-02-15) Lees meer...
Onder de WKR vervallen afspraken met de fiscus
Met de Belastingdienst kunt u afspraken maken over de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen. Onder de werkkostenregeling blijven deze afspraken uit het verleden echter niet altijd in stand. A...   (21-01-15) Lees meer...
Fiscale eenheid VPB gaat verder dan nodig
Het Gerechtshof Amsterdam volgt de eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie en stelt dat de Nederlandse fiscale eenheid vennootschapsbelasting (VPB) in strijd is met de Europese regels. De ...   (16-12-14) Lees meer...
Meer tijd voor uw aangifte in 2015
Ontvangt u een aangiftebrief van de Belastingdienst, dan bent u verplicht om een aangifte in te dienen. Deze aangifte moest altijd vóór 1 april bij de fiscus binnen zijn. Dat gaat echter...   (09-12-14) Lees meer...
Aansprakelijkstelling rechtspersoon voor vpb niet mogelijk
Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat op grond van artikel 40 Invorderingswet een rechtspersoon niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onbetaalde vennootschapsbelasting. In deze zaak ...   (03-12-14) Lees meer...
Geen fiscaal terugwerkende kracht vernietiging ab-verkoop
Als de verkoop van een pakket aandelen, dat een aanmerkelijk belang (ab) vormt, met terugwerkende kracht wordt vernietigd, heeft de terugwerkende kracht geen fiscale werking. De Belastingdienst zal de...   (26-11-14) Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...   (14-10-14) Lees meer...

Hier klikken