fiscalistenonline.nl: Beperken aftrek van buitenlandse boetes
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Beperken aftrek van buitenlandse boetes

Bij de aftrek van boetes moet u een onderscheid maken tussen binnenlandse en buitenlandse boetes. Nederlandse boetes mag u namelijk niet in aftrek brengen van de winst, terwijl dat bij buitenlandse boetes wel kan. Staatssecretaris Weekers wil dit graag veranderen en de aftrekbaarheid van buitenlandse boetes ook beperken.

De Rabobank heeft recent een boete kregen van Britse en Amerikaanse toezichthouders voor misleiding bij het vaststellen van de tarieven voor de Liborrente. De Liborrente is het rentepercentage dat banken elkaar in rekening brengen bij onderlinge leningen. Deze boete wil de Rabobank nu in mindering brengen op de Nederlandse winst. In de wet is namelijk opgenomen dat u alleen geldboetes en schikkingen die betaald zijn aan de Nederlandse overheid niet in aftrek mag brengen. Ditzelfde geldt voor boetes die zijn opgelegd door instellingen van de Europese Unie (EU).

Herzien van de aftrekbaarheid van boetes
De geldboete van de Amerikaanse toezichthouder zou de Rabobank dus wel in aftrek kunnen brengen. Hiervoor is wel vereist dat de boete of schikking niet is toe te rekenen aan een buitenlandse dochtermaatschappij of buitenlandse vaste inrichting. De aftrek in Nederland is dan ook uitgesloten. Bij de beantwoording van Kamervragen heeft de staatssecretaris aangegeven deze aftrekbaarheid van boetes te willen herzien. Het onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse boetes is niet meer van deze tijd. Binnenkort komt de staatssecretaris met een brief over de gevolgen en uitvoerbaarheid van een wijziging. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken