fiscalistenonline.nl: Loongrens S&O-afdrachtvermindering verhoogd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Loongrens S&O-afdrachtvermindering verhoogd

De verhoging van de loongrens per 1 januari 2014 moet kleine ondernemingen stimuleren om meer te investeren in innovatie. De S&O-afdrachtvermindering is bedoeld om investeringen in innovatie te bevorderen. Om deze afdrachtvermindering toe te kunnen passen, moet u een S&O-verklaring hebben.

De S&Overklaring vraagt u aan bij Agentschap NL. Heeft uw onderneming zo’n verklaring, dan betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen. De hoogte van de afdrachtvermindering is onder andere afhankelijk van het loon voor speur- en ontwikkelingswerk van uw onderneming.

Tarief eerste schijf daalt
Per 1 januari 2014 stijgt deze loongrens voor de eerste schijf van de afdrachtvermindering van € 200.000 naar € 250.000. Kleine ondernemingen kunnen daardoor meer profiteren van het hoogste tarief van de afdrachtvermindering. Daar staat echter wel tegenover dat het tarief in deze eerste schijf daalt van 38% naar 35%.

S&O-verklaring voor langere periode
Op dit moment kunt u slechts een jaaraanvraag voor de S&O-afdrachtvermindering doen als u beschikt over een onderzoek- of ontwikkelingsafdeling en u in het voorgaande kalenderjaar een S&O-verklaring heeft gehad. In andere gevallen krijgt u slecht een S&O-verklaring voor ten hoogste zes kalendermaanden. Per 1 januari 2014 kunt u ook zonder deze voorwaarden een S&O-verklaring voor een periode langer dan zes maanden aanvragen. Er geldt wel een maximum van één jaar. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken