fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: fiscaal

Zonder acceptgiro minder rente betalen
Bent u te laat met het betalen van een belastingaanslag, dan moet u invorderingsrente betalen. De Belastingdienst moet er wel zorg voor dragen dat de opgelegde aanslag van alle informatie is voorzien....   (29-08-12) Lees meer...
Juiste statutaire doelomschrijving thuiszorginstelling essentieel voor belastingvrijstelling
Thuiszorginstellingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de statuten en de feitelijke werkzaamheden voldoen aan de door de wet daaraan gestelde eisen. Dit luistert heel nauw. Zo mogen pri...   (23-08-12) Lees meer...
Erfbelasting besparen via huwelijk uitgesloten
Trouwen om flink op erfbelasting te besparen, lijkt een slimme tactiek. Als u getrouwd bent in algehele gemeenschap van goederen, heeft uw partner recht op de helft van het totale vermogen. Bij overli...   (16-08-12) Lees meer...
Verklaring bestelauto alleen nog digitaal
Een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ kunt u niet langer op papier indienen, maar alleen nog maar digitaal. U kunt met deze verklaring onder de bijtelling uitkomen als u...   (02-08-12) Lees meer...
Minder profijt van MKB-winstvrijstelling bij winst uit buitenlandse onderneming
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij het berekenen van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting de vrij te stellen buitenlandse winst moet worden verminderd met een evenredig deel van de ...   (19-07-12) Lees meer...
Fiscus mag waardestijging door investeringen na staking niet meetellen
Als de inspecteur de waarde in het economische verkeer van een bedrijfspand bij staking berekent aan de hand van het bruto aanvangsrendement, moet hij deze waarde corrigeren met de waarde van de inves...   (18-07-12) Lees meer...
Aftrekbeperking voor deelnemingsrente: update
Het ziet ernaar uit dat er op 1 januari 2013 weer een nieuwe renteaftrekbeperking bijkomt. In deze publicatie informeerden wij u op hoofdlijnen over de voorgestelde maatregel. Door de ontwikkelingen i...   (04-07-12) Lees meer...
Fiscus moet zorgvuldig omgaan met vermogensvergelijking
Hof Leeuwarden heeft onlangs duidelijk gemaakt dat de inspecteur het belastbare inkomen alleen mag corrigeren aan de hand van een vermogensvergelijking als hij daarbij eerst heeft onderzocht welke ban...   (29-06-12) Lees meer...

Hier klikken