fiscalistenonline.nl: Fiscus mag waardestijging door investeringen na staking niet meetellen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscus mag waardestijging door investeringen na staking niet meetellen

Als de inspecteur de waarde in het economische verkeer van een bedrijfspand bij staking berekent aan de hand van het bruto aanvangsrendement, moet hij deze waarde corrigeren met de waarde van de investeringen die na de staking hebben plaatsgevonden.

Als de inspecteur het niet eens is met de gegevens op de stakingsbalans van de ondernemer, zal hij zelf een schatting moeten maken van de waarde in het economische verkeer van de activa. Dit beïnvloedt natuurlijk ook de hoogte van de belaste vrijval van de stille reserves. Bij de berekening van de waarde in het economische verkeer mag de Belastingdienst werken met de bruto aanvangsrendement-methode.

Onder deze methode bepaalt men de waarde in het economische verkeer door de bruto markthuur op jaarbasis te delen door een bruto aanvangsrendement en daarna een correctie toe te passen voor de transactiekosten. Als de inspecteur deze methode toepast, mag hij een eventuele waardestijging door investeringen die na de staking hebben plaatsgevonden niet meetellen.

Dit blijkt uit het oordeel van Rechtbank Breda, die de berekende waarde van de inspecteur corrigeerde met een waardestijging vanwege investeringen na de staking. De waardestijging was overigens lager dan het bedrag van de investeringen zelf. 

Bron:
Taxence, van Rechtbank Breda, 25 april 2012 (gepubliceerd 13 juli 2012), LJN: BX1368

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken