fiscalistenonline.nl: Minder profijt van MKB-winstvrijstelling bij winst uit buitenlandse onderneming
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Minder profijt van MKB-winstvrijstelling bij winst uit buitenlandse onderneming

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij het berekenen van de vermindering ter voorkoming van dubbele belasting de vrij te stellen buitenlandse winst moet worden verminderd met een evenredig deel van de MKB-winstvrijstelling.  Daardoor heeft een ondernemer die zijn onderneming ook buiten Nederland drijft, minder profijt van de MKB-winstvrijstelling dan een ondernemer die zijn onderneming alleen in Nederland drijft. 

Een ondernemer die zijn onderneming ook in het buitenland drijft, krijgt in Nederland een vermindering van belasting voor zijn buitenlandse winst. Die vermindering is, kort gezegd, gelijk aan de buitenlandse winst / de totale winst × de belasting over de totale winst. 

De zaak betrof een advocaat die zijn praktijk ook in het Verenigd Koninkrijk uitoefende. Hij was van mening dat de MKB-winstvrijstelling alleen moest worden afgetrokken van zijn totale winst en niet van zijn buitenlandse winst. Dus zou hij recht hebben op een hogere vrij te stellen buitenlandse winst. Rechtbank Haarlem stelde de inspecteur in het gelijk. Zie hierover ons bericht van 27 augustus 2010. 

Voor de Hoge Raad deed de advocaat een beroep op een besluit van de Staatssecretaris van Financiën, waarin hij goedkeurt dat de ondernemersaftrek alleen in mindering hoeft te worden gebracht op de totale winst. Volgens de advocaat moest dezelfde benadering worden gevolgd voor de MKB-winstvrijstelling. Daarnaast stelde hij dat sprake was van strijd met de vrijheid van vestiging uit het EG-verdrag. Een ondernemer die ook winst behaalt in een andere EU lidstaat wordt immers benadeeld ten opzichte van een ondernemer die alleen winst behaalt in Nederland. 

De Hoge Raad verwierp beide standpunten van de advocaat. De verschillen tussen ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstelling laten niet toe het begunstigende beleid voor de eerste ook op de tweede toe te passen. De MKB-winstvrijstelling is evenmin in strijd met de vrijheid van vestiging omdat de vrijstelling aanknoopt bij de bron (winst uit onderneming) en  geen rekening met de persoonlijke situatie of gezinssituatie van de belastingplichtige. 

Bron: PwC, van Hoge Raad, 13 juli, 2012, Nr. 10/05309 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken