fiscalistenonline.nl: Informatie over de proeftijd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Informatie over de proeftijd

Arbeidsovereenkomsten bevatten bijna altijd een proeftijdbeding. Werkgever en werknemer kunnen elkaar tijdens de proeftijd leren kennen. De arbeidsovereenkomst kan doorgaans meteen beëindigd worden zonder dat dit consequenties heeft.

Bij een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt dat
• de proeftijd voor werkgever en werknemer even lang is;
• de proeftijd maximaal twee maanden duurt.
In de cao mag worden afgeweken van deze regel, maar nooit ten nadele van de werknemer.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gelden de volgende voorwaarden voor de lengte van de proeftijd:
• de proeftijd moet voor werkgever en werknemer even lang zijn;
• de proeftijd is maximaal twee maanden als de tijdelijke arbeidsovereenkomst twee jaar of langer duurt;
• er is een proeftijd van maximaal een maand toegestaan als
• de arbeidsovereenkomst aangegaan wordt voor minder dan twee jaar;
• als van tevoren niet duidelijk is op welke datum het dienstverband eindigt.

Werkgever en werknemer moeten zelf een afspraak maken over de proeftijd en dit schriftelijk vastleggen. Deze zogenaamde schriftelijkheidseis geeft net dat beetje meer zekerheid dat de werknemer zich bewust is van het feit dat hij geen ontslagbescherming geniet.

Een mondelinge afspraak of het voornemen om een proeftijd alsnog schriftelijk vast te leggen, heeft geen rechtskracht: er is dan geen proeftijd overeengekomen.

Nieuwe proeftijd?
Het is in principe niet mogelijk om een tweede proeftijd af te spreken. Uitzondering is als er tussen twee arbeidsovereenkomsten een langere onderbreking heeft gezeten. Hiervoor is geen exacte termijn aan te geven: van geval tot geval moet beoordeeld worden of een nieuwe proeftijd zinvol is.
Als de werknemer een functie met geheel andere taken en verantwoordelijkheden gaat bekleden, is het wel mogelijk om voor de tweede keer een proeftijd af te spreken.

Aannemen uitzendkracht
Het komt geregeld voor dat een werkgever iemand in dienst neemt, die eerst als uitzendkracht bij het bedrijf heeft gewerkt. Als de uitzendperiode twee maanden – of een maand bij onder andere een jaarcontract – heeft geduurd, is een proeftijd niet meer mogelijk.
Alleen in de volgende gevallen mag nog wel een proeftijd afgesproken worden:
• de uitzendperiode is korter dan de mogelijke proeftijd.
• de uitzendkracht krijgt een nieuwe functie die geheel andere kwaliteiten en vaardigheden vereist.

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken