fiscalistenonline.nl: Informatie over de proeftijd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Informatie over de proeftijd

Ontslag tijdens proeftijd
Zowel werkgever als werknemer kan in de proeftijd op elk moment het dienstverband beëindigen. De normale wettelijke ontslagbescherming geldt niet. Dit houdt het volgende in:
• als de werkgever de werknemer in de proeftijd ontslaat, heeft de werkgever geen toestemming van CWI of de kantonrechter nodig;
• de wettelijke opzegtermijnen gelden niet. De werkgever kan de werknemer met onmiddellijke ingang ontslaan en de werknemer kan meteen opstappen;
• ook de opzegverboden gelden niet. De werkgever mag bijvoorbeeld een zieke werknemer ontslaan;
• er kan niet worden gesproken van ‘kennelijk onredelijk ontslag’. Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat de kantonrechter het ontslag ongeldig verklaart en/of de werknemer een schadevergoeding toekent.

Geen vrijbrief
Het feit dat de opzegverboden tijdens de proeftijd niet gelden, betekent nog geen vrijbrief voor de werkgever om iemand om elke willekeurige reden te ontslaan. De werkgever heeft namelijk de plicht om zich als goed werkgever te gedragen. Daarnaast moet hij zich houden aan het verbod om te discrimineren.

Zwangerschap
Het is verboden een werkneemster in de proeftijd te ontslaan omdat zij zwanger is. Een vrouw hoeft tevens, voordat zij aangenomen wordt, niet te vertellen dat zij in verwachting is.
Dit betekent niet dat het op zich verboden is om een zwangere werkneemster te ontslaan. Dit is wel degelijk mogelijk maar dan moet er een reden zijn die niets met de zwangerschap te maken heeft, bijvoorbeeld slecht functioneren. De werkgever moet in dat geval met goede bewijzen komen.

Ontslag voor aanvang van de proeftijd
De werkgever heeft het recht om nog voor aanvang van de proeftijd het dienstverband te beëindigen, bijvoorbeeld omdat er bij nader inzien toch geen financiële ruimte is voor een nieuwe medewerker. De werkgever kan zich bij het ontslag beroepen op het proeftijdbeding.
De werkgever loopt wel het risico dat de werknemer de werkgever aansprakelijk stelt voor geleden schade. De werknemer heeft mogelijk een andere baan opgezegd en voorziet dat zijn inkomsten nu niet veilig zijn gesteld. Het is dus zaak om met een goede reden voor ontslag te komen, want anders kan de werkgever beter wachten tot de proeftijd is ingegaan.

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken