fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: fiscaal

Advies eenvoudiger belastingstelsel
De Commissie Van Dijkhuizen adviseert te kiezen voor een verbeterd belastingstelsel met lagere tarieven met een hele lange eerste schijf, minder aftrekposten en eenvoudiger toeslagen. Deze structurele...   (19-06-13) Lees meer...
Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...   (06-06-13) Lees meer...
Nieuw in 2014: subsidieregeling praktijkleren
De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door de ‘subsidieregeling praktijkleren’. Hoe de regeling er exact uit komt te zien is nog niet duidelijk. Wel is beken...   (30-05-13) Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...   (08-05-13) Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...   (25-04-13) Lees meer...
Geen gunstige oude btw-correctie voor brandstofslurper
De Hoge Raad heeft het definitieve oordeel gegeven: de wetgever mag voor de btw-correctie vanwege privégebruik van de auto van de zaak geen onderscheid maken tussen milieuvriendelijke en minder...   (18-04-13) Lees meer...
BTW-correctie priv├ęgebruik auto is niet gelijk
Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel om onderscheid te maken tussen milieuvriendelijke en minder milieuvriendelijke auto’s. De Hoge Raad heeft echter recent besloten dat dit geen reden i...   (17-04-13) Lees meer...
Vermogensrecht door rechtsverhouding Stiftung
De Hoge Raad oordeelde dat erfgenamen die een recht op vermogen uit een Stiftung erfden, daarmee een vermogensrecht kregen dat belastbaar was in box 3. Omdat de verkrijging van het recht tijdens het j...   (21-02-13) Lees meer...

Hier klikken