fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: fiscaal

Fiscale eenheid VPB is niet EU-proof
U mag alleen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting (VPB) vormen met een Nederlandse moeder of dochter. De Belastingdienst wijst uw verzoek voor het vormen van een fiscale eenheid af als d...   (03-03-14) Lees meer...
Niet intrekken bezwaren BTW priv├ęgebruik auto
Heeft u een bezwaar ingediend tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak voor de periode 2010 of eerder, dan is de kans groot dat de Belastingdienst u verzoekt of al v...   (17-02-14) Lees meer...
Geen belemmering meer voor de BOF
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) voor de schenk- en erfbelasting is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Volgens de Hoge Raad mag de wetgever onderscheid maken tussen het belasten van onde...   (26-11-13) Lees meer...
Fiscus voert depotstelsel per 1 juli 2014 in
Bij het inhuren van flexkrachten via een uitzendbureau, detacheringsbureau of onderaannemer, kan de fiscus uw onderneming aansprakelijk stellen voor de loonheffingen en BTW van deze uitlener. Het gebr...   (11-11-13) Lees meer...
Lager fictief loon door structureel verlieslijdende bv
Hof Amsterdam heeft in een feitelijke procedure beslist dat ook in concernsituaties waarbij sprake is van een aanhoudende verliessituatie bij een van de bv’s, een lager bedrag aan fictief loon i...   (06-11-13) Lees meer...
Verzet leidt niet automatisch tot uitstel executie
Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat het instellen van verzet niet automatisch leidt tot schorsing van de tenuitvoerlegging. Het verzet kan zo duidelijk kansloos zijn dat het belang van de belastin...   (30-10-13) Lees meer...
Te laat bezwaar tegen aanslag erfbelasting
Na een ambtshalve vermindering van de aanslag erfbelasting, meenden de erfgenamen dat er een nieuwe mogelijkheid was om in bezwaar te gaan tegen de aanslag. Gerechtshof Den Haag oordeelde echter dat g...   (23-10-13) Lees meer...
Dienstverlening aan kredietverstrekkers was niet btw-vrij
Onder beheer van door derden verleende kredieten vallen ook handelingen die als één samengestelde dienst worden verricht voor kredietverleners. Deze handelingen vormen belaste prestaties...   (21-10-13) Lees meer...

Hier klikken