fiscalistenonline.nl: Minimumloon 2009
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Minimumloon 2009

Minimumloon 2009
De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.
Iedere werknemer tussen de 23 en 65 jaar oud moet tenminste het wettelijk minimumloon en vakantiebijslag krijgen. Dat staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn per 1 januari 2009 gestegen. Het bruto wettelijk minimumloon voor een werknemer vanaf 23 jaar bedraagt per 1 januari 2009 € 1.381,20,- per maand, € 318,75 per week en € 63,75 per dag.

Per maand:     € 1.381,20
Per week:        €   318,75
Per dag:          €    63,75

Klik hier voor een overzicht van de bruto minimum (jeugd)lonen
Lees ook: Opbouw minimum (jeugd)loon

Bron


Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken