fiscalistenonline.nl: De arbeidstijdenwet
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De arbeidstijdenwet

Werken kost energie. Vandaar dat je dat niet al te lang achter elkaar kunt volhouden. En om je tegen werkgevers te beschermen die jou het liefst van 8.00 tot 20.00 laten werken, heeft de overheid de Arbeidstijdenwet opgesteld.

Deze Arbeidstijdenwet geldt in principe voor alle werknemers, zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid. De wet bevat regels voor arbeids- en rusttijden met het oog op veiligheid, gezondheid en welzijn. Daarnaast heeft de wet ook tot doel de combinatie van arbeid- en zorgtaken te bevorderen.

Dubbel normenstelsel
De wet heeft een zogeheten dubbel normenstelsel. Dat wil zeggen dat er in principe overal een standaardregeling van kracht is, maar dat werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers onderling kunnen afspreken om de arbeidstijden te verruimen. Maar ook deze overlegregeling is aan bepaalde maxima gebonden.

De arbeidstijdenwet geldt voor alle werknemers van 18 jaar en ouder. Voor kinderen onder de 18 gelden aparte regelingen die besproken zullen worden in het onderdeel kinderarbeid.

Wat verstaat men onder arbeid?
Als je maar een bepaald aantal uren van de dag arbeid mag verrichten, moet je natuurlijk wel eerst weten wat precies onder arbeid wordt verstaan. De Arbeidstijdenwet zegt hierover: arbeid is elke lichamelijke of geestelijke inspanning die de werkgever van de werknemer verlangt.

Dit geldt ook als de werkgever alleen de aanwezigheid van de werknemer vereist en er op dat moment strikt geen inspanning wordt verricht. Dit is bijvoorbeeld het geval als een winkelmedewerker in een lege winkel staat te wachten tot er een klant binnenkomt.

Ook reizen voor je werk (vertegenwoordigers, fieldsalesmanagers) betekent dat je arbeid verricht. Reizen náár je werk (woon-werkverkeer) valt niet onder het begrip arbeid. Voor Overwerk gelden binnen de Arbeidstijdenwet afwijkende regels.

Lees verder


Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken