fiscalistenonline.nl: Proeftijd op kosten van de UWV
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Proeftijd op kosten van de UWV

UWV biedt ondernemers aan dat zij zonder loonkosten iemand met een uitkering WIA, WAO, WAZ, WAJONG, ZW of WW (langer dan zes maanden), drie maanden mogen laten proefdraaien in hun bedrijf. In deze periode betalen zij geen loon en UWV betaalt de uitkering ongewijzigd door.

De proefplaatsing heeft geen gevolgen voor de uitkering(en) van de op proef genomen medewerker. Na de proeftijd bekijken de werkgever en de medewerker of het klikt. Is dat niet het geval, dan is de ondernemer tot niets verplicht. Hij hoeft de werknemer dan niet in dienst te nemen.

Voorwaarden
Er zijn maar twee voorwaarden die UWV aan het Proeftijdaanbod verbindt.
- Vooraf moet de werkgever in een schriftelijke verklaring (intentieverklaring) vastleggen dat hij, als het klikt, de medewerker een dienstverband van ten minste zes maanden aanbiedt.
- De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer tijdens de proefperiode verzekerd is voor ongevallen en aansprakelijkheid.

Wanneer de werkgever gebruik wil maken van het UWV proeftijdaanbod, kan hij dit samen met de nieuwe werknemer aanvragen via het formulier 'Melding UWV proeftijd' (zie bijlage).

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt
Als de medewerker op proef gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en de werkgever besluit hem in dienst te nemen, heeft hij overigens nog andere voordelen. In dat geval worden de risico's bij eventuele ziekte of toenemende arbeidsongeschiktheid van de nieuwe werknemer namelijk beperkt.


Bron

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken