fiscalistenonline.nl: Burnout onder oudere werknemers komt steeds meer voor
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Burnout onder oudere werknemers komt steeds meer voor

Burnout onder oudere werknemers wordt in toenemende mate een probleem voor werkgevers en werknemers. Vooral nu steeds meer mensen langer moeten doorwerken om de gevolgen van vergrijzing op te vangen. Uit studies blijkt dat 24% van de werknemers van 50 jaar en ouder zich leeg voelt aan het einde van de werkdag. Tegelijkertijd ervaart 15% een hele dag werken als een zware belasting en voelt zich opgebrand door het werk.

Het blijkt dat oudere werknemers die weinig uitdaging ervaren in hun werk, zich meer uitgeput voelen en zich meer van het werk distantiëren dan werknemers die veel uitdaging ervaren. Ook blijkt dat oudere werknemers die weinig sociale ondersteuning van hun leidinggevende krijgen, meer uitputting en distantie ervaren dan wanneer zij deze wel krijgen. Een belangrijke vraag is in hoeverre mentale terugtrekking uit het arbeidsproces samenhangt met pensioenplannen.

Er zijn verschillende redenen waarom mensen met burnoutklachten niet snel geneigd zullen zijn om langer door te werken. Pensionering biedt oudere werknemers met klachten immers de mogelijkheid weg te gaan uit onbevredigende situaties in het werk. Daar komt nog de verwachting bij dat de klachten na uittreding zullen afnemen; stoppen met werken wordt dan een investering in de eigen gezondheid.

Bron

 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken