fiscalistenonline.nl: Aanstellen en inwerkperiode van een nieuwe werknemer
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Aanstellen en inwerkperiode van een nieuwe werknemer

Heb je de keuze voor de meest geschikte kandidaat gemaakt, dan komt het moment van aanstelling. Vertel de kandidaat schriftelijk, telefonisch of persoonlijk dat hij of zij het geworden is. Maak vervolgens een afspraak waarin de arbeidsvoorwaarden, de proeftijd en het contract besproken worden.

Arbeidsvoorwaarden
Bespreek tijdens de afspraak het arbeidsvoorwaardenpakket. Zorg ervoor dat je binnen de CAO-bepalingen blijft. Bespreek de salariëring, de secundaire arbeidsvoorwaarden en de mogelijkheden tot doorgroeien. Misschien heb je als bedrijf zelf nog andere specifieke wensen, of heeft de kandidaat nog bepaalde eisen. Zorg ervoor dat je daar met de kandidaat uitkomt. Zie voor het opstellen van een arbeidscontract ook dit artikel.

Proeftijd

Maak afspraken over de proeftijd. De maximale lengte hiervan is wettelijk bepaald. Bij een overeenkomst van twee jaar mag de proeftijd maximaal twee maanden zijn, een contract van één jaar houdt in dat de proeftijd niet langer dan één maand mag zijn. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen zonder reden op te geven besluiten toch niet door te gaan met de overeenkomst.

Contract
Zijn de besprekingen succesvol verlopen dan maak je een arbeidscontract op en begint de nieuwe medewerker binnen je onderneming. Iedere werkgever in Nederland is verplicht een nieuwe werknemer vóór hij aan de slag gaat aan te melden bij de belastingdienst, de zogenoemde Eerste Dag Melding. Voor je administratie is het belangrijk te weten of het aannemen van de nieuwe werknemer je recht geeft op bepaalde subsidies of afdrachtvermindering van loonbelasting.

Inwerkperiode
Je kunt je nieuwe werknemer niet gelijk in het diepe gooien. Voor een soepele entree zal hij of zij moeten groeien in de functie en goed geïntroduceerd worden in de cultuur, organisatie en werkwijze van je het bedrijf. Je kunt ervoor kiezen de medewerker persoonlijk te begeleiden of door een andere medewerker. Het is echter ook belangrijk dat de nieuwe medewerker veel informatie tot zijn of haar beschikking heeft zodat alles ook gemakkelijk op te zoeken is.

 
Einde proeftijd
Wanneer de proeftijd over is, ga dan nog eens met je nieuwe medewerker een gesprek aan. Bespreek of er aan de wederzijdse verwachtingen is voldaan.

Bron 

Eerder geplaatste artikelen

Vrouwen werken harder door crisis
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen...
Lees meer...
Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Hier klikken