fiscalistenonline.nl: Fiscus zoekt naar verlaging administratieve lasten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscus zoekt naar verlaging administratieve lasten

De Belastingdienst gaat overleggen met werkgevers, marktpartijen en softwareleveranciers om de administratieve lasten bij het doorgeven van informatie zo beperkt mogelijk te houden. Aanleiding is de hersteloperatie die noodzakelijk is geworden nu als gevolg van automatiseringsproblemen bij de overdracht van uitkeringsinstantie UWV naar de fiscus grotendeels onbruikbare loongegevens over 2006 zijn overgebleven.
Uitgegeven: 26 juli 2007 16:07 Laatst gewijzigd: 26 juli 2007 16:08 Gegevens
Werkgevers moeten daarom in de maand september opnieuw de gegevens aanleveren. Tot hun teleurstelling worden ze voor deze extra inspanningen niet financieel gecompenseerd. "Om de onbedoelde overlast te compenseren, wordt er nog steviger ingezet op een voelbare lastenverlichting voor ondernemers, bijvoorbeeld door nog beter aan te sluiten bij de administratieve praktijk van werkgevers", aldus de fiscus donderdag.

Onduidelijk is nog hoeveel werkgevers de gegevens moeten aanleveren. Half augustus krijgen de betrokken bedrijven daarover bericht. Omdat juiste loongegevens ontbreken kan de Belastingdienst aan grote groepen mensen geen definitieve toeslagen voor zorg en huur toekennen.

Zorgpremie
Ook zijn de gegevens nodig om te veel ingehouden inkomensafhankelijke zorgpremie terug te betalen.
Bron: ANP via NU.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken