fiscalistenonline.nl: 'Protest tegen hogere zorgpremies'
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

'Protest tegen hogere zorgpremies'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW protesteert bij kabinet tegen de verhoging van de ziektekostenpremie volgend jaar. In het nieuwe ziektekostenstelsel is afgesproken dat de ondernemers de helft van de stijging van de premies voor hun rekening nemen. De werkgevers zien nu hun kosten sterk toenemen, terwijl ze naar eigen zeggen geen invloed hebben op de kostenstijgingen in de zorg.
Volgens de ondernemers leidt onder andere deze stijging tot gevaarlijke stijging van de loonkosten, die op zich al onder druk staan door de krapte op de arbeidsmarkt.

De zorgverzekeraars kunnen nog niets zeggen over de exacte premiestijgingen. ,Vijf procent kostenstijging lijkt een redelijke inschatting,’’ zegt woordvoerder Dirk Jan Westerwaard van verzekeraar CZ. ,Exacte cijfers kunnen wij nog niet te geven.

Christina Rompsa van Zilveren Kruis wijst op de tandartscontrole en de geestelijke gezondheidszorg die volgend jaar in het basispakket komen. ,Het is te verwachten dat de premies zullen stijgen.’’

Ook UVIT, een samenwerkingsverband van de zorgverzekeraars UnivĂ©, VGZ, IZA en Trias, acht de kans groot dat de tarieven omhoog gaan. Behalve premieverhogingen kunnen verzekeraars volgens woordvoerder Eric Lelieveld ook andere maatregelen nemen om een positief resultaat te halen. ,De verzekeraars kunnen de polisvoorwaarden aanscherpen of de aanspraken in de polis indammen. Ook kunnen ze de periode beperken waarin klanten hulpmiddelen, zoals rollators en brillen, kunnen declareren.’’
Bron: AD.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken