fiscalistenonline.nl: Solide akkoord over Miljoenennota
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Solide akkoord over Miljoenennota

Het kabinet heeft donderdag een akkoord gesloten over de Miljoenennota voor volgend jaar. Minister Wouter Bos van Financiën zal op Prinsjesdag 1 miljard euro aan extra bezuinigingen presenteren en 700 miljoen euro aan lastenverlichting. De belangrijkste maatregelen omvatten een verhoging van het btw-tarief van 19 naar 20 procent en een aanzienlijke verlaging van de WW-premies. Met beide ingrepen is ongeveer 2 miljard euro gemoeid.
De accijns op benzine stijgt met 1 cent per liter, werkende minima krijgen recht op meer belastingkorting en een belastingheffing op milieu-onvriendelijk energiegebruik wordt een jaar uitgesteld – kosten: 350 miljoen euro. De verhoging van het btw-tarief op kermisattracties (van 6 naar 20 procent) gaat pas in 2009 in; de fiscale aftrek van pensioenpremies voor de topinkomens wordt aan banden gelegd.

Minister Bos sprak na afloop van het kabinetsberaad over een ‘solide financieel beleid’ en ‘een mooi koopkrachtbeeld’. Minima en ouderen worden gecompenseerd voor het dreigende koopkrachtverlies. Andere inkomensgroepen gaan er gemiddeld 0,25 procent op achteruit, met enkele uitschieters tot 0,5 procent. Zonder de ingrepen van het kabinet voorspelde het Centraal Planbureau voor de lage inkomens een koopkrachtverlies van 1 procent.

Na tweeënhalve week van stroeve begrotingsonderhandelingen zijn CDA, PvdA en ChristenUnie het naar eigen zeggen eens over een begroting waarbij koopkrachtreparatie samengaat met een gedegen aanpak van de kosten van de vergrijzing. Aan het afgesproken begrotingsoverschot van 1,1 procent in 2011 wordt niet getornd. Daar staat tegenover dat ook niet wordt bezuinigd op de eerder afgesproken miljardeninvesteringen in onder meer onderwijs, milieu en wijken.

Rijke ouderen moeten vanaf 2010 extra belasting gaan betalen als ze voor hun 65ste stoppen met werken. Roken en drinken wordt vanaf 2008 duurder en leaserijders krijgen een hogere fiscale bijtelling. Het belastingvoordeel voor niet-werkende moeders (de ‘aanrechtsubsidie’) wordt versneld afgebouwd en geldt alleen nog voor ouders met kinderen onder de 5 jaar. De zogenoemde Balkenende-bonus voor ouderen die na hun 65ste doorwerken, komt te vervallen.

Bezuinigingen zijn er op overheidssubsidies en voor 600 miljoen op de AWBZ, vooral op luxe ondersteuning van ouderen zoals hulp bij uitstapjes. Bespaard wordt er ook op de lokale bestuurskosten: een vermindering van het aantal raadsleden en wethouders moet volgend jaar 90 miljoen euro opleveren. Daarnaast moet 20 miljoen euro worden bespaard op de rijkscommunicatie. Het ministerie van Defensie wordt ontzien, in verband met een mogelijke verlenging van de Nederlandse missie in Uruzgan.

De ministers Bos en Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) hebben een principeovereenkomst bereikt met de woningbouwcorporaties over een bijdrage van 3 miljard euro voor de het opknappen van de veertig probleemwijken. Vogelaar int via het Centraal Fonds Volkshuisvesting 1 miljard euro van de rijke corporaties.
Bron: De Volkskrant

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken