fiscalistenonline.nl: Peperdure munt is soms best lekker
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Peperdure munt is soms best lekker

Een dure euro is een zegen voor ons land. De zin is misschien wat overdreven terwijl de euro gisteren een record van 1,39 dollar bereikte, maar Rabo-hoofdeconoom Wim Boonstra vindt de notering helemaal niet zo slecht. ,Er is geen reden voor paniek. Het is misschien even schrikken voor de industrie die goederen naar de VS uitvoert. Hun concurrentiepositie ten opzichte van Amerikaanse bedrijven verslechtert. Maar een hoge euro heeft ook positieve effecten.'
De invoer van in dollar geprijsde goederen zoals olie of graan wordt goedkoper. We hebben immers minder euro’s nodig om deze producten te betalen. ,Dat helpt om de inflatie in Europa laag te houden. Een lagere inflatie geeft de Europese Centrale Bank (ECB) ruimte om de rente ook lager te houden dan gepland. Je moet niet vergeten; nog maar enkele weken geleden was de verwachting dat de ECB de rente fors zou verhogen wegens het mogelijk oplopen van de inflatie,’’ aldus Boonstra.

Het effect van anti-inflatie door een sterke euro is behoorlijk, zo blijkt uit berekeningen van de Rabobank. De dure euro zorgt ervoor dat de stijging van de in dollars genoteerde olieprijs wordt afgeremd. ,Dat scheelt ons op jaarbasis zo’n half procentpunt aan inflatie,’’ berekent Elwin de Groot van de internationale Rabobank-divisie. Met andere woorden: was de euro ten opzichte van de dollar gelijk gebleven, dan was de inflatie in de eurozone een half procentpunt hoger geweest.

Als de rente niet verder oploopt kunnen consument, overheid en het bedrijfsleven er zeker van profiteren. Het geld wordt niet duurder, waardoor de staat bijvoorbeeld minder rente hoeft te betalen over de staatsschulden. De consument houdt eveneens meer over, waardoor de economie blijft groeien.

De opmars van de euro heeft alles te maken met de zwakte van de VS. De dollar zakt weg in de verwachting dat de Fed, de Amerikaanse centrale bank onder leiding van president Bernanke, op 18 september voor het eerst sinds jaren haar officiële rentetarief verlaagt. Die maatregel geeft banken en huishoudens die worden getroffen door de hypotheekcrisis meer lucht. De VS kampen met een crisis die de economische groei van ’s lands grootste economie bedreigt. Tienduizenden banen in de financiële sector zijn al verdwenen, de huizenmarkt ligt op zijn gat en tientallen financiers zijn omgevallen nu steeds meer arme Amerikanen hun te hoge hypotheek niet meer kunnen afbetalen.

De ravage in de VS heeft inmiddels ook ons land en de rest van Europa bereikt. Eén Nederlandse (NIBC) en twee Duitse banken leden honderden miljoenen verlies op hun Amerikaanse hypotheekproducten. Omdat niet duidelijk is wie in Europa dergelijke ‘giftige’ leningen bezit, kampt de bankwereld met een vertrouwenscrisis. Banken durven geen geld meer uit te lenen aan collega-banken uit angst voor mogelijke tegenvallers bij de lener.

Een zwakke dollar heeft nog een ander positief effect, zegt Wim Boonstra. Bedrijven uit de VS kunnen met hun zwakke munt terrein in het buitenland veroveren. ,Als het bedrijfsleven daar beter gaat draaien, biedt dat goed tegenwicht voor de negatieve gevolgen van de hypotheekcrisis.’’ De economie komt dan niet in een recessie, terwijl het enorme handelstekort kleiner wordt.
Bron: Ad.nl

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken