fiscalistenonline.nl: Het fiscale vestigingsklimaat in Nederland
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Het fiscale vestigingsklimaat in Nederland

Het fiscale vestigingsklimaat in Nederland is weer minder aantrekkelijk geworden. Dat is de conclusie van Paying Taxes 2016, het jaarlijkse onderzoek van adviesorganisatie PwC en de Wereldbank. Paying Taxes vergelijkt de belastingdruk en de belastingsystemen van 189 landen met elkaar. De ranking is een indicator voor de belastingdruk waar ondernemers mee te maken hebben.
Uit het rapport blijkt dat Nederland steeds verder weg zakt waar de ons omringende landen er wél in slagen om de fiscale barometer voor werkgevers concurrerend te houden. Ons werkgeversklimaat verslechtert in kwalitatieve zin. De belastingdruk voor werkgevers is hoger dan in voorgaande jaren door een stijging van de premies voor werknemersverzekeringen (die in tegenstelling tot de naam door werkgevers betaald moeten worden). De totale belastingdruk voor werkgevers is opgelopen naar 41%, vorig jaar was dat nog 39%. In de wereldwijde ranking is Nederland gezakt van de 23ste naar de 26ste plaats.
Voor fiscale adviseurs is het duidelijk, met de politieke discussies over het Belastingplan 2016 nog vers in het geheugen. Ons belastingstelsel is vastgelopen, de Belastingdienst kan het allemaal niet meer aan; en wetgeving wordt uitgesteld omdat de uitvoerende diensten het niet kunnen bolwerken. De overgang van de VAR naar modelcontracten is indicatief voor de malaise. Nederland is toe aan een grondige herziening van ons belastingstelsel, maar de politiek denkt daar kennelijk anders over. Het Belastingplan 2016 is geen herziening, het is een gemiste kans.
Met het verslechteren van het vestigingsklimaat wordt Nederland steeds vaker voorbij gestreefd door onze buurlanden, met name door het Verenigd Koninkrijk. Hoogwaardige werkgelegenheid gaat verloren; buitenlandse ondernemingen kiezen ervoor zich niet in Nederland te vestigen. In de Europese top 10 nemen Ierland, Denemarken en Noorwegen de bovenste drie plaatsen in. Dan volgen het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zwitserland, Luxemburg en Malta Nederland staat op plek 9, net voor Kroatië.

BelastingBelangen wil graag bijdragen aan een goed fiscaal vestigingsklimaat voor uw bedrijf. Uw fiscale positie optimaliseren met de – vele – mogelijkheden die de wet – nog steeds – biedt. Kijkt u maar in dit nummer van uw fiscale lijfblad. Bron: Belastingbelangen

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken