fiscalistenonline.nl: Deel amendementen Belastingplan 2016 overgenomen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Deel amendementen Belastingplan 2016 overgenomen

De staatssecretaris heeft een vierde nota van wijziging bij het Belastingplan 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden enkele ingediende amendementen overgenomen.

Wiebes stelt de volgende aanpassingen voor per 1 januari 2016 ten opzichte van het bestaande wetsvoorstel:

 • Het maximum van de algemene heffingskorting gaat met € 12 omhoog.

 • Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 0,05%-punt verhoogd en komt daarmee uit op 40,20%.

 • De Aof-premie wordt verlaagd.

 • De kinderbijslag en kinderopvangtoeslag gaan omhoog.

 • De energie-investeringsaftrek (EIA) voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

 • Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt met 5,104 cent per m3 verhoogd en het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt met 0,820 cent per m3 verhoogd. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit gaat met 1,953 cent per kWh omlaag.

De accijns voor tabak gaat met ingang van 1 april 2016 met € 13,51 per kg omhoog.

De volgende wijzigingen gelden per 1 januari 2017:

 • De schenkingsvrijstelling eigen woning van maximaal € 100.000 mag verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut.

 • Het maximum van de algemene heffingskorting wordt ten opzichte van 2016 met € 3 verlaagd.

 • Het tarief in de tweede en derde schijf gaat met 0,15%-punt omhoog en komt uit op 40,30%.

 • Het voor ouderen met een laag inkomen geldende bedrag van de ouderenkorting gaat met € 54 omhoog.

 • Er komt een vrijstelling inclusief teruggaafmogelijkheid van de energiebelasting voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés. (Bron: Taxence)


Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken