fiscalistenonline.nl: Deel amendementen Belastingplan 2016 overgenomen
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Deel amendementen Belastingplan 2016 overgenomen

De staatssecretaris heeft een vierde nota van wijziging bij het Belastingplan 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin worden enkele ingediende amendementen overgenomen.

Wiebes stelt de volgende aanpassingen voor per 1 januari 2016 ten opzichte van het bestaande wetsvoorstel:

 • Het maximum van de algemene heffingskorting gaat met € 12 omhoog.

 • Het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 0,05%-punt verhoogd en komt daarmee uit op 40,20%.

 • De Aof-premie wordt verlaagd.

 • De kinderbijslag en kinderopvangtoeslag gaan omhoog.

 • De energie-investeringsaftrek (EIA) voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

 • Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt met 5,104 cent per m3 verhoogd en het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas wordt met 0,820 cent per m3 verhoogd. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit gaat met 1,953 cent per kWh omlaag.

De accijns voor tabak gaat met ingang van 1 april 2016 met € 13,51 per kg omhoog.

De volgende wijzigingen gelden per 1 januari 2017:

 • De schenkingsvrijstelling eigen woning van maximaal € 100.000 mag verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut.

 • Het maximum van de algemene heffingskorting wordt ten opzichte van 2016 met € 3 verlaagd.

 • Het tarief in de tweede en derde schijf gaat met 0,15%-punt omhoog en komt uit op 40,30%.

 • Het voor ouderen met een laag inkomen geldende bedrag van de ouderenkorting gaat met € 54 omhoog.

 • Er komt een vrijstelling inclusief teruggaafmogelijkheid van de energiebelasting voor het gebruik van aardgas voor metallurgische en mineralogische procedés. (Bron: Taxence)


Eerder geplaatste artikelen

AccountancyNieuws: Zaag niet aan de poten van je eigen fiscale praktijk!
Een gezond accountantskantoor is te herkennen op afstand: sterke focus, heldere positionering, innovatief, ICT op orde, duidelijke dynamiek en enthousiaste, professionele medewerkers. Maar er is nog e...
Lees meer...
Vormt de blockchain een bedreiging voor de financiële professional?
Blockchain, Bitcoin, cryptogeld. Het zijn zomaar een paar termen waar we in de media mee om de oren worden geslagen. Moeten we als financiële professional vrezen voor onze banen door de opkomst v...
Lees meer...
Duizenden ondernemers werken met hun partner
Een onderneming runnen samen met je man of vrouw. Sommige ondernemers moeten er misschien niet aan denken, maar heel wat partners blijken de handen ineen te slaan voor hun onderneming. Dat heeft het C...
Lees meer...
Hier klikken