fiscalistenonline.nl: Aansprakelijkstelling rechtspersoon voor vpb niet mogelijk
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Aansprakelijkstelling rechtspersoon voor vpb niet mogelijk

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat op grond van artikel 40 Invorderingswet een rechtspersoon niet aansprakelijk kan worden gesteld voor onbetaalde vennootschapsbelasting.

In deze zaak stelde de inspecteur een bv aansprakelijk voor een deel van de onbetaald gebleven aanslag vennootschapsbelasting die was opgelegd aan een vennootschap waarvan zij enig aandeelhouder was. De bv vond deze aansprakelijkstelling onterecht en stapte naar de rechter. Volgens het hof leidde de tekst van artikel 40 Invorderingswet en geschiedenis van totstandkoming ervan, er niet toe dat een rechtspersoon aansprakelijk kon worden gesteld. Het begrip ‘degene’ in samenhang met de bedoeling van de tekst, wijst naar een natuurlijk persoon. Dit wordt niet anders doordat in andere wettelijke bepalingen naast natuurlijke personen ook rechtspersonen worden begrepen onder ‘degene’. Als de wetgever deze bepaling ook had willen  toepassen op rechtspersonen, had hij wel een bepaling omtrent verbonden lichamen opgenomen. Dat heeft hij echter niet gedaan, dus stelde het hof de bv in zijn gelijk. Bron: Taxence

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken