fiscalistenonline.nl: Versobering pensioen door Tweede Kamer
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Versobering pensioen door Tweede Kamer

De versobering van de pensioenopbouw inclusief de aanvulling (de novelle) daarop is recent aangenomen door de Tweede Kamer. Eerder liep het (oude) wetsvoorstel nog vast bij de Eerste Kamer. Het is nu aan de Eerste Kamer om het nieuwe wetsvoorstel te beoordelen.

In de novelle is opgenomen dat iedereen met een inkomen tot € 100.000 in een middelloonregeling per 2015 1,875% van zijn brutoloon mag sparen voor zijn pensioen. Voor eindloonregelingen wordt dit 1,657%. Voor beschikbarepremieregelingen is een vergelijkbare aanpassing doorgevoerd.
Voor het deel van het inkomen boven € 100.000 kunnen werknemers en zelfstandigen vrijwillig bijsparen vanuit hun netto-inkomen. Zij kunnen over dit inkomen via een nettolijfrente een oudedagsvoorziening opbouwen die grofweg overeenkomt met een brutopensioenopbouw van 1,875% van het gemiddelde loon per jaar. Dit voorstel is nu door de Tweede Kamer aangenomen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën moest het voorstel nog wel op bepaalde punten aanpassen en ophelderen.

Uitsluiten van bepaalde aanbieders
Zo was het oorspronkelijk de bedoeling dat het bijsparen vanuit het netto-inkomen alleen mogelijk was via een verzekeraar of een bank. De Tweede Kamer heeft er echter bij de staatssecretaris op aangedrongen om ook de pensioenfondsen als uitvoerder toe te voegen. Hierdoor is het voor werknemers met een pensioengevend inkomen boven de € 100.000 mogelijk om een vrijwillig nettopensioen uit te laten voeren door een pensioenfonds. Het uitsluiten van een bepaalde groep aanbieders zou het product namelijk alleen maar duurder maken. 
Daarnaast was in de wet niet opgenomen dat nettolijfrenten ook van erfbelasting zijn vrijgesteld. In de Tweede Nota van wijziging is dat nu opgenomen. Deze vrijstelling gaat dan waarschijnlijk ook gelden voor de nettopensioenvariant.

Aftopping van pensioenopbouw
De staatssecretaris heeft daarnaast in het wetsvoorstel opgenomen dat een nettolijfrente geen pensioen is in de zin van de Pensioenwet. Verzekeraars hebben daardoor misschien een medische keuring nodig als u een nettolijfrente wilt afsluiten. Het opbouwen van een nettopensioen valt wel onder de Pensioenwet. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen...
Lees meer...
Hier klikken