fiscalistenonline.nl: Verplichte btw-verlegging bij mobiele telefoons, tablets en aanverwante apparaten per 1 april
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Verplichte btw-verlegging bij mobiele telefoons, tablets en aanverwante apparaten per 1 april

De btw over de verkoop van mobiele telefoons, tablets en aanverwante apparatuur wordt vanaf 1 april 2013 verlegd naar de kopende ondernemer. Deze verlegging geldt bij leveringen tussen in Nederland gevestigde ondernemers vanaf 10.000 euro per soort goed en per levering. Deze btw-verlegging moet btw-carrouselfraude voorkomen. 

Door de btw-verlegging mag de ondernemer, die tegen betaling de hieronder genoemde goederen levert, geen omzetbelasting vermelden op de factuur die hij uitreikt. De ondernemer moet dan wel ‘omzetbelasting verlegd’ op zijn factuur vermelden.

De afnemer van de goederen moet de verschuldigde omzetbelasting in zijn aangifte opnemen als door hem verschuldigde omzetbelasting. Op dezelfde aangifte kan hij die omzetbelasting in aftrek brengen. Voor de afnemer levert dit een liquiditeitsvoordeel op, doordat hij de btw niet hoeft te financieren.

Om te voorkomen dat ondernemers voor elke kleine levering de verleggingsregeling moeten toepassen, is een ondergrens ingesteld van 10.000 euro per levering per soort goed.

LET OP: Kunstmatig opgeknipte leveringen worden voor het drempelbedrag als één levering gezien.

Deze maatregel wordt verplicht bij de levering van:
- mobiele telefoons
- geïntegreerde schakelingen
- spelcomputers
- tablets, pc’s en laptops

Bron: Flynth

Eerder geplaatste artikelen

De werkkostenregeling: de vrije ruimte, een feest
De werkkostenregeling biedt u een vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom. Met die vrije ruimte kunt u ‘leuke dingen’ doen voor uw medewerkers. U kunt hen diverse vergoedingen en vers...
Lees meer...
Let op: nieuwe pensioenrichtleeftijd per 1-1-2018
Per 1 januari 2018 wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd van 67 naar 68 jaar. Werkgevers moeten daardoor depensioenregelingen van hun medewerkers – weer –aanpassen, nog dit jaar. Een v...
Lees meer...
Tarief vennootschapsbelasting omlaag
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van de coalitie Rutte III wordt voorgesteld om het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs te verlagen van 25% naar 21%. Het tarie...
Lees meer...
Hier klikken