fiscalistenonline.nl: BTW-correctie op privégebruik auto 2012
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

BTW-correctie op privégebruik auto 2012

In de laatste BTW-aangifte over 2012 moet met de fiscus ‘afgerekend’ worden over het privégebruik van de auto van de zaak (van de ondernemer zelf en/of zijn werknemers). Die afrekening kan ingewikkeld uitpakken. Door de recente aanpassing van het BTW-tarief, én doordat het privégebruik van de auto van de zaak aangemerkt wordt als een fictieve dienst. Voor die fictieve dienst moet een ‘vergoeding’ worden vastgesteld: de waarde van het privégebruik auto.

Bij de berekening van de BTW-afdracht moeten drie situaties worden onderscheiden (zie ook BelastingBelangen, februari 2012:
BTW op privégebruik auto: het 2,7% forfait en BTW op privégebruik auto: het 1,5% forfait):

• De ondernemer / de werknemer betaalt géén eigen bijdrage voor privégebruik.
De BTW is verschuldigd over het privégedeelte van de kosten van de betreffende auto. Die autokosten omvatten de gebruiks- en onderhoudskosten waar BTW op drukt, plus – de eerste 5 jaar na aanschaf van de auto – jaarlijks een bedrag voor afschrijving van 1/5 van de kostprijs inclusief BPM, exclusief BTW.

Heeft de automobilist een sluitende kilometeradministratie waarmee het privégebruik van de auto kan worden vastgesteld, dan is de verschuldigde BTW als volgt te berekenen: 
- over de eerste drie kwartalen van 2012: 
19% x ¾ van privékilometrage / jaarkilometrage x autokosten.
- over het laatste kwartaal van 2012: 
21% x ¼ van privékilometrage / jaarkilometrage x autokosten.

Ontbreekt een sluitende kilometeradministratie, dan staat Financiën toe om de BTW-afdracht forfaitair te stellen op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM). Voor margeauto’s en oudere auto’s – die langer dan 5 jaar in gebruik zijn – kan worden volstaan met een afdracht van 1,5% van de cataloguswaarde.

• De ondernemer / de werknemer betaalt een normale eigen bijdrage voor privégebruik.
Van een normale eigen bijdrage is sprake als de automobilist een bijdrage betaalt tot het bedrag dat hij zou moeten betalen als hij dezelfde auto onder dezelfde voorwaarden voor privédoeleinden in gebruik zou krijgen van een zelfstandige leverancier op de vrije markt. Is de eigen bijdrage van de werknemer gelijk of hoger dan die normale waarde dan is de verschuldigde BTW:
- over de eerste drie kwartalen van 2012:
 ¾ x 19/119 x ontvangen eigen bijdrage over 2012.
- over het laatste kwartaal van 2012:
 ¼ x 21/121 x ontvangen bijdrage over 2012.

• De ondernemer / de werknemer betaalt een te lage eigen bijdrage voor privégebruik.
Is de eigen bijdrage minder dan de normale waarde, dan moet worden vastgesteld of de automobilist een sluitende kilometeradministratie heeft bijgehouden. 
Is dat het geval, dan is de verschuldigde BTW als volgt te berekenen:
- over de eerste drie kwartalen van 2012: 
19% x ¾ van privékilometrage / jaarkilometrage x normale waarde.
- over het laatste kwartaal van 2012: 
21% x ¼ van privékilometrage / jaarkilometrage x normale waarde.

Is er geen sluitende kilometeradministratie beschikbaar, dan kan de BTW-afdracht weer forfaitair worden gesteld op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM). Voor margeauto’s en auto’s die langer dan 5 jaar in gebruik zijn, is de BTW-afdracht 1,5% van de cataloguswaarde. 
Bij deze optie is géén BTW verschuldigd over de (eerder in het jaar, periodiek) ontvangen, te lage eigen bijdrage van de automobilist.

Commentaar
De BTW-afdracht over het privégebruik auto is een omstreden kwestie. Er lopen thans nog zeker 16 procedures over de vraag hoe dat privégebruik moet worden berekend. Voor die procedures geldt een collectieve bezwaarregeling. Fiscale dienstverleners kunnen voor meerdere relaties tegelijkertijd bezwaar aantekenen, een ondernemer kan daarbij aansluiten zonder een individueel bezwaarschrift te moeten indienen. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt dat ook voor 2012 weer een collectieve bezwaarregeling geldt. Ondernemers die in 2011 al (collectief) bezwaar hebben gemaakt, hoeven dat voor 2012 niet opnieuw te doen: het bezwaarschrift over 2011 wordt ambtshalve ook voor 2012 meegenomen. 

De uitkomst van al deze procedures houdt u van ons tegoed.

Bron:
BelastingBelangen

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken