fiscalistenonline.nl: Kleine ondernemersregeling in de BTW wijzigt
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Kleine ondernemersregeling in de BTW wijzigt

Sinds 1 januari 2013 kunt u niet langer de kleine ondernemingsregeling (KOR) toepassen als uw onderneming in het buitenland gevestigd is en uw onderneming uitsluitend in Nederland prestaties verricht. Uw onderneming kan gebruik maken van de KOR als u in een jaar minder dan € 1.883 BTW betaalt. Uw onderneming komt dan in aanmerking voor belastingvermindering of hoeft helemaal geen BTW te betalen.

Hoeveel belastingvermindering uw onderneming krijgt hangt af van het BTW-bedrag dat u de Belastingdienst zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de regeling niet zou toepassen. Moet uw onderneming € 1.345 of minder BTW betalen aan de fiscus dan hoeft u geen BTW te betalen. Betaalt uw onderneming € 1.346 to € 1.883 BTW per jaar dan kunt u de vermindering uitrekenen met de volgende rekensom: 2,5 maal (€ 1.883 – BTW-bedrag).

De KOR geldt niet per onderneming
Om in aanmerking te komen voor de KOR moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
- U bent een natuurlijke persoon of een combinatie van natuurlijke personen, zoals een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma; 
- U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 BTW betalen in een jaar; 
- U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de BTW.  

Heeft u meer dan één onderneming, dan moet u bij de berekening van de vermindering voor de KOR de BTW-bedragen voor deze ondernemingen bij elkaar optellen. De KOR geldt namelijk voor de ondernemer en niet per onderneming. Ook mag u de KOR (blijven) toepassen als u een onderneming start, stopt of overneemt.  

Bron:
Rendement Uitgeverij

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken