fiscalistenonline.nl: Ander btw-systeem over tabaksproducten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Ander btw-systeem over tabaksproducten

In een derde nota van wijziging van het Belastingplan 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën voorgesteld een ander systeem in te voeren voor de btw over tabaksproducten. Ook wordt een geplande verhoging van de vrije ruimte ingetrokken.

Onder de huidige wet- en regelgeving vindt de heffing van btw over tabaksproducten plaats alsof de btw een accijns is. Het gevolg is dat de btw eenmalig wordt verschuldigd op het moment dat de tabaksproducten worden uitgeslagen tot verbruik. De fabrikant of importeur van de tabaksproducten voldoet de btw-heffing, die tegelijkertijd plaatsvindt met de accijns. De fabrikant of importeur berekent daarbij de btw op basis van de prijs die is vermeld op de accijnszegel die is aangebracht op de kleinhandelsverpakking. 

De staatssecretaris wil deze koppeling met de accijnsheffing loslaten per 1 juli 2013. De btw-heffing over tabaksproducten zal dan volgens de normale regels plaatsvinden. Ondernemers zullen ook in beginsel de btw over deze producten gewoon kunnen aftrekken. Bovendien komt de verplichting te vervallen om naast de accijns ook voor de btw zekerheid te stellen. Deze wijzigingen hebben overigens geen gevolgen voor de hoogte van de accijns en evenmin voor de manier waarop men de accijns afdraagt. 

Bij wijze van overgangsregeling zal de Belastingdienst op verzoek een teruggaaf verlenen voor het bedrag aan btw dat begrepen is in de kleinhandelsprijs die is vermeld op de accijnszegels van de tabaksproducten die de ondernemer bij de aanvang van 1 juli 2013 in voorraad heeft.

Werkkostenregeling
Het Belastingplan 2013 bevatte een voorstel om per 1 januari 2013 de vrije ruimte in de werkkostenregeling (extra) te verhogen met 0,1%-punt. Dit voorstel is geschrapt, omdat het regeerakkoord deze verhoging op 1 januari 2014 toch weer ongedaan zou maken.

Wet: artikelen
28 en 31 OB 1968 en artikel 31a LB 1964.

Bron:
Taxence, van ministerie van Financiën, 14 november 2012, nr. 33402
Foto: WilcozPics/Flickr
 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken