fiscalistenonline.nl: Geen VAR-WUO voor ondernemer die alleen walst
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen VAR-WUO voor ondernemer die alleen walst

Rechtbank Breda heeft weer duidelijk gemaakt dat voor het verkrijgen van de status van IB-ondernemer van belang is dat men zelf alle activiteiten binnen de organisatie verricht.  Wil er sprake zijn van een onderneming voor de inkomstenbelasting, dan moet er een organisatie zijn van kapitaal en arbeid waarmee wordt beoogd in het economisch verkeer op te treden en winst te behalen. Zie in dit kader ook het bericht: Ondernemer moet zelf activiteiten verrichten

Volgens Rechtbank Breda is er geen sprake van een dergelijke organisatie als een chauffeur van walsmachines alleen het feitelijk walsen doet en alle overige werkzaamheden overlaat aan een bemiddelingsbureau. Het desbetreffende bemiddelingsbureau zocht opdrachtgevers voor de walser, maakte aan de hand van urenbriefjes facturen op en declareerde aan de opdrachtgevers de door de walser gewerkte uren en gemaakte reiskosten.

De walser betaalde daarvoor een vaste vergoeding en bemoeide zich verder niet daarmee. Verder bepaalden de opdrachtgevers volledig de inhoud van de werkzaamheden en de walser hoefde bij ziekte of vakantie niet zelf voor een vervanger te zorgen. Dit alles bracht de rechtbank tot de conclusie dat de walser geen ondernemer was maar resultaat uit overige werkzaamheden genoot. Hij had dus geen recht op de ondernemersaftrekposten en de MKB-vrijstelling. 

Wet: artikel
3.4 en 3.8 Wet IB 

Bron:
Taxence, van Rechtbank Breda, 17 juli 2012, (gepubliceerd 26 september 2012), LJN: BX8337
, 11/3351

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken