fiscalistenonline.nl: Fiscus moet zorgvuldig omgaan met vermogensvergelijking
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Fiscus moet zorgvuldig omgaan met vermogensvergelijking

Hof Leeuwarden heeft onlangs duidelijk gemaakt dat de inspecteur het belastbare inkomen alleen mag corrigeren aan de hand van een vermogensvergelijking als hij daarbij eerst heeft onderzocht welke banksaldi en contanten de belastingplichtige had. De vermogensvergelijking is een methode die de Belastingdienst toepast om te controleren of het inkomen dat de belastingplichtige opgeeft reëel is.

De inspecteur berekent een theoretisch eindvermogen aan de hand van het werkelijke beginvermogen, het opgegeven inkomen en eventuele (onbelaste) ontvangsten. Door het theoretische eindvermogen te vergelijken met het werkelijke eindvermogen kan de fiscus schatten welk bedrag de belastingplichtige kan besteden aan privé-uitgaven.

Komt de inspecteur uit op een negatief bedrag aan netto privé-uitgaven (negatief netto privé), dan mag hij ervan uitgaan dat de belastingplichtige meer inkomen heeft genoten dan hij heeft opgegeven. In dat geval is een correctie gerechtvaardigd. In de zaak voor Hof Leeuwarden was de inspecteur ook uitgekomen op een negatief netto privé. Maar de belanghebbende stelde dat hij aan het begin van het jaar over een groot bedrag aan contanten beschikte. De fiscus had deze stelling niet onderzocht. 

De inspecteur had bij de vermogensvergelijking evenmin rekening gehouden met de bankrekening van de partner van de belanghebbende of met de algemene heffingskorting die de partner kreeg uitbetaald. Het hof concludeerde dat de vermogensvergelijking onvoldoende bewijs vormde voor het verzwijgen van inkomen door de belanghebbende. De inspecteur mocht de belanghebbende daarom geen corrigerende navorderingsaanslag opleggen.

Bron: Taxence, van Hof Leeuwarden, 26 juni 2012 (gepubliceerd 28 juni 2012), LJN: BW9703, Rolnummer: BK 11/00031

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken