fiscalistenonline.nl: Sportkantines fiscaal in beweging?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Sportkantines fiscaal in beweging?

Bij besluit van 20 december 2011, BLKB 2011-2594M heeft de staatssecretaris zijn eerdere besluit uit 2007 inzake de btw-vrijstelling bij fondswerving, versoberd. In het nieuwe besluit kondigt de staatssecretaris een actualisering van de kantineregeling aan. Maar waar ziet die actualisering nu op en wat zijn de financiële gevolgen?

Op 17 januari 2012 hebben Kamerleden vragen gesteld over de versobering van het besluit. Gevraagd is welke wijzigingen in de kantineregeling kunnen worden verwacht. De staatssecretaris antwoordt dat hij in overleg met de brancheorganisaties uit is op een verduidelijking en vereenvoudiging van de kantineregeling. Verder geeft hij aan dat een recent arrest van het Hof van Justitie noopt tot een aanpassing. Deze aanpassing kan wel eens verstrekkende gevolgen krijgen. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat de prestatie bestaande in het verstrekken van spijzen en dranken wordt aangemerkt als een dienst. Uit een recent arrest volgt dat deze verstrekking in kantines van sportverenigingen doorgaans zal zijn aan te merken als een levering. Mogelijk dat u denkt dat dit niet veel verschil brengt omdat beide prestaties belast zijn naar het lage btw-tarief, behalve als het gaat om alcoholische producten.

Het verschil in kwalificeren heeft niet zo zeer betrekking op de verkoop maar eerder op de aftrek van btw ter zake van de bouw van een kantine. Op dit moment is een buitenwettelijke goedkeuring (de kantineregeling) beschikbaar dat geen btw over de kantineomzet hoeft te worden afgedragen als de integrale omzet beneden € 68.067 blijft. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat geen btw in aftrek mag worden gebracht. Omdat het een buitenwettelijke goedkeuring betreft mogen sportvereniging hiervan afzien. Zij vallen dan terug op het wettelijke regime.

De wettelijke vrijstelling voor de kantine is, bij de kwalificatie dienst, beschikbaar tot een bedrag van € 31.765. Gaan wij uit van een levering dan geldt een vrijstelling tot een bedrag van eveneens € 68.087.

In het recente verleden hebben sommige sportverenigingen ervoor gekozen hun sportkantine bij een omzet van minder dan € 68.067, maar meer dan € 31.765 in de btw-belaste sfeer te gaan exploiteren. De reden hiervoor is dat ter zake van de bouw van de sportkantine, de btw op aangifte in aftrek mag worden gebracht. Als de Belastingdienst uitvoering gaat geven aan het arrest van het Hof van Justitie, zullen deze sportverenigingen de btw ter zake van de bouw naar tijdsgelang moeten terugbetalen. Dat de Belastingdienst met het arrest inmiddels bezig is blijkt wel uit de omstandigheid dat sommige sportverenigingen een vragenformulier hebben ontvangen, waarin vragen zijn opgenomen over de wijze waarop de producten worden geserveerd.

Als de Belastingdienst de kwalificatie van het Hof van Justitie overneemt, zou het de organisatie sieren voor bestaande situaties een overgangstermijn toe te staan, waardoor de sportverenigingen geen btw hoeven terug te betalen. Komt deze overgangsregeling niet dan vrezen wij dat menige getroffen vereniging bij de gemeente aanklopt voor een aanvullende subsidie. Gelet op de huidige financiële situatie in gemeenteland kunnen de financiële deuren wel eens gesloten blijven. 

Colofon
Henk Zuidersma is als adviseur werkzaam bij EFK Belastingadviseurs, kantoor Alkmaar. Voor meer informatie: info@efkbelastingadviseurs.nl, telefoon 072 53 50 525.

 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken