fiscalistenonline.nl: Financiële educatie en spaarcultuur verankerd in CDA visie 2020
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Financiële educatie en spaarcultuur verankerd in CDA visie 2020

In het rapport 'Naar een duurzame financiële sector' doen Elly Blanksma (CDA-Kamerlid, financieel woordvoerder) en Raymond Gradus (Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, directeur) aanbevelingen voor een betrokken, verantwoordelijke en gematigde financiële sector. In het rapport worden veertien aanbevelingen gedaan. Aanbeveling 4 gaat over het stimuleren van de spaarcultuur van jongs af aan en aanbeveling 5 over het belang van financiële educatie in het algemeen en de verankering in het onderwijs.

Wijzer in geldzaken is blij met deze twee aanbevelingen die het nut en de noodzaak van de werkzaamheden en inspanningen van het platform nog eens extra onderschrijven. Zo pleiten de schrijvers er voor dat om de schuldcultuur tegen te gaan, er opnieuw een spaarcultuur moet worden gecreëerd. Het lijkt hen verstandig om hiermee te beginnen bij jongeren, maar het principe van spaarzin geldt voor iedereen. "Jongeren zullen vanaf jonge leeftijd vertrouwd raken met sparen en met de risico's van het aangaan van schulden", aldus de schrijvers.

Dit sluit naadloos aan bij de visie van platform Wijzer in geldzaken. Een goed voorbeeld hoe de publieke en private sector samen optrekken om het financieel bewustzijn al op jonge leeftijd te bevorderen is de Week van het geld. Tijdens deze week leren kinderen in het basisonderwijs alles over zakgeld, sparen, risico's en uitgeven. Hiermee draagt het platform direct en succesvol bij aan de spaarzin in Nederland. Uit de Wijzer in geldzaken Junior Monitor november 2011 blijkt dat kinderen in Nederland steeds spaarzamer worden.

Verankering financiële educatie in het onderwijs
Het CDA stelt in het rapport verder ter overweging voor om financiële educatie te integreren in de schoolvakken rekenen en economie om consumenten op de lange termijn financieel zelfredzamer te maken. Wijzer in geldzaken ondersteunt deze zienswijze en bepleit dit reeds sinds haar oprichting. Financiële vaardigheden zijn steeds meer basisvoorwaarden geworden voor succesvolle deelname aan de samenleving. Tot op heden is het echter niet gelukt om financiële educatie te verankeren in de kerndoelen en eindtermen van het onderwijs.

Niettemin, initiatieven van Wijzer in geldzaken zoals de Week van het geld, de "handreiking Leren omgaan met geld" voor het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs en de nauwe betrokkenheid van de financiële sector door het geven van gastlessen, worden met succes in het onderwijs uitgerold. Wijzer in geldzaken hoopt dat de CDA-visie bijdraagt om de inmiddels internationaal geroemde Wijzer in geldzaken-aanpak ook in Nederland te verduurzamen.

Bron: Wijzeringeldzaken.nl 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken