fiscalistenonline.nl: Schrappen kindertoeslag in box 3: einde huurtoeslag
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Schrappen kindertoeslag in box 3: einde huurtoeslag

Per 1 januari 2012 is de kindertoeslag in box 3 afgeschaft. Deze korting op het heffingvrije vermogen kan hinderlijke gevolgen hebben voor de huurtoeslag. De huurtoeslag kent een vermogenstoets: de belastingplichtige mag niet meer vermogen hebben dan het heffingvrije vermogen in box 3.

Door het vervallen van de kindertoeslag is dat bedrag voor ouders met minderjarige kinderen omlaag gegaan: als zij daardoor uitkomen boven het toegestane vermogen, vervalt het recht op huurtoeslag!

Bij het Belastingplan 2012 zijn enkele fiscale kindregelingen ingekort. Zo is de aftrek voor de kosten van levensonderhoud van kinderen beperkt tot kinderen jonger dan 21 jaar, en de kindertoeslag in box 3 is afgeschaft. Deze laatste wijziging heeft weinig tot geen aandacht gekregen: de kindertoeslag in box 3 was (in 2011) € 2.779 per minderjarig kind, en daar is een fiscaal belang mee gemoeid van niet meer dan € 33 per jaar.

Maar het afschaffen van de kindertoeslag blijkt voor velen een onverwacht, hinderlijk gevolg te hebben: zij hebben niet langer recht op de huurtoeslag. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. Zie voor die voorwaarden de website van toeslag.nl: Kan ik huurtoeslag krijgen?

Een van de voorwaarden betreft de vermogenstoets: het vermogen mag voor personen tot 65 jaar per 1 januari 2012 niet hoger zijn dan € 21.139 per persoon. Zie hiervoor ook toeslag.nl: Hoeveel vermogen mag ik hebben?
Die vermogenslimiet is gelijk aan het heffingvrij vermogen in box 3.

Door het vervallen van de kindertoeslag is het heffingvrije vermogen voor ouders van minderjarige kinderen omlaag gegaan: zij kunnen alleen nog rekenen met het eigen heffingvrije vermogen (van € 21.139 per ouder per 1 januari 2012). Dat kan tot gevolg hebben dat zij op de toetsdatum boven het toegestane vermogen uitkomen. En dan vervalt de huurtoeslag.

Bron: BelastingBelangen.nl


 

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken