fiscalistenonline.nl: DNB-voorstel funest voor jonge starters
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

DNB-voorstel funest voor jonge starters

Het voorstel van De Nederlandsche Bank (DNB) om hypothecaire leningen op termijn te beperken tot maximaal 90% van de waarde van de woning, is funest voor de toegankelijkheid van het eigenwoningbezit, vooral voor jonge starters. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) naar het mogelijke effect van het DNB-voorstel. 

Beperking toegankelijkheid koopwoning 
In 2010 en 2011 heeft ongeveer 70% van de huishoudens, die de aankoop van hun woning heeft gefinancierd met NHG, een lening hoger dan 90% van de waarde van de woning. Het betreft met name starters jonger dan 30 jaar. In het DNB-voorstel zouden deze huishoudens, inclusief kosten koper, in totaal 18% van de waarde van de woning aan eigen geld moeten inbrengen. Bij een gemiddelde starterswoning van € 175.000 is dat € 31.500. Omdat het hier vooral gaat om bescheiden inkomens zal deze groep afzien van een eigen woning. Of de aankoop zal in afwachting van een hoger inkomen of de opbouw van spaargeld jaren worden uitgesteld. 

Beperking van het risico 
Met het DNB-voorstel wordt primair beoogd de totale Nederlandse hypotheekschuld te verlagen en de daarmee samenhangende risico`s te beperken. Uit onderzoek blijkt dat bij NHG-leningen met een LTV tot 90%, 1 op de 1.000 (0,1%) huishoudens een beroep heeft gedaan op NHG in verband met een gedwongen verkoop met verlies. Bij NHG-leningen met een LTV hoger dan 90% was dat 10 op de 1.000 huishoudens. 
Van alle gedwongen verkopen met verlies was in 97% van de gevallen de LTV hoger dan 90%. 
Dit bevestigt dat een verlaging van de maximale LTV, conform de intenties van het DNB-voorstel, de risico’s van de financiering van eigen woningen sterk beperkt. 

“Er is sprake van een groot spanningsveld tussen enerzijds de toegankelijkheid van het eigenwoningbezit voor starters en anderzijds de hieraan verbonden financiële risico’s”, stelt Karel Schiffer, algemeen directeur van de Nationale Hypotheek Garantie. “Dit bevestigt voor mij het belang van de Nationale Hypotheek Garantie die de risico’s van de financiering van een eigen woning beheersbaar maakt.” 

NHG 
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor de financiering van het eigenwoningbezit in Nederland. Het WEW verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Indien de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst is lager dan de hypotheekschuld, betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. De consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Dit voordeel kan oplopen tot 0,6%. 

Bron: EZPress.nl

Eerder geplaatste artikelen

Geen FE tussen zusterbv’s is discriminatie
Het vormen van een fiscale eenheid (FE) tussen Nederlandse zustermaatschappijen is toegestaan, ook als de moedermaatschappij niet in de Europese Unie is gevestigd. De zustermaatschappijen mogen niet w...
Lees meer...
Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016
Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financi&eu...
Lees meer...
Vermogensetikettering: privé- of bedrijfsvermogen?
De ondernemer die een pand koopt en dat voor zakelijke én privédoeleinden gaat gebruiken, moet de regels van de vermogensetikettering op dat pand toepassen. Centrale vraag daarbij is o...
Lees meer...
Hier klikken