fiscalistenonline.nl: MKB-Nederland blij met evenwichtigere vrijstellingsmogelijkheid voor afspraken
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

MKB-Nederland blij met evenwichtigere vrijstellingsmogelijkheid voor afspraken

Ondernemers met een relatief klein marktaandeel krijgen meer ruimte om binnen het mededingingskader afspraken te maken. Dat heeft de ministerraad vanmiddag besloten. Het midden- en kleinbedrijf kan hierdoor beter een gezamenlijk tegenwicht bieden aan de inkoopmacht van grotere bedrijven, stelt MKB-Nederland. De verhouding tussen afnemers en leveranciers wordt evenwichtiger gemaakt, aldus de ondernemingsorganisatie.

De mogelijkheden voor mkb'ers om samen te werken en afspraken te maken worden verruimd, maar blijven nog wel - wat ook in lijn is met een eerlijke mededinging- beperkt. Nu mogen ondernemers alleen afspraken over o.a. de prijs maken als ze gezamenlijk niet meer dan 5% marktaandeel hebben en niet meer dan 40 miljoen euro omzet. De eis voor het marktaandeel wordt, op voorstel van minister Verhagen van EL&I, verruimd naar tien procent. De omzetgrens vervalt.
De verruiming van de regeling geldt alleen voor bedrijven in Nederland. Zo mogen winkeliers in de grensstreek geen afspraken maken over prijzen van producten die zijn bestemd voor de Belgische of Duitse markt, omdat zij dan met de Europese regels te maken krijgen.Kleine bedrijven kunnen nu onvoldoende tegenwicht bieden aan grote, dominante afnemers. Volgens MKB-Nederland kan dit leiden tot onevenwichtige marktrelaties. Dat heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de kwaliteit van producten, de innovatie op de productenmarkt en een verschraling van het aanbod. MKB-Nederland hoopt dat met het nieuwe voorstel er sprake kan zijn van een betere balans en is van mening dat ook met deze wijziging de vrije concurrentie niet ongewenst merkbaar wordt beinvloedt. Volgens de ondernemersorganisatie is de ruimere wetgeving, met meer mogelijkheden voor afspraken, logisch. Gezamenlijke inkoop is immers vaak toegestaan, terwijl gezamenlijk verkoop volgens de mededingingswet niet is toegestaan. Die scheve verhouding wordt iets meer in perspectief gezet, stelt de ondernemingsorganisatie.MKB-Nederland stelt verder dat het ministerie van EL&I ondernemers goed over de betekenis van deze nieuwe regels in de praktijk moet informeren.

Bron:
www.mkb.nl

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken