fiscalistenonline.nl: Stijlen van leidinggeven
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Stijlen van leidinggeven

Er zijn verschillende stijlen van leidinggeven. Hieronder noemen we er een aantal.

Stimuleren/overtuigen

Situatie:
Medewerker begrijpt ongeveer de taak, maar is nog onzeker. Hij heeft nog te weinig kennis en is wat terughoudend t.o.v. de taak (omdat het is tegengevallen).

Actie:
Vertel wat de medewerker moet doen en hoe. Leg de noodzaak van de taak uit. Vraag of medewerker het heeft begrepen. Beantwoord vragen en probeer weerstand weg te nemen door suggesties te honoreren en aan te moedigen.

Samenwerken/ondersteunen
Situatie:
Medewerker heeft voldoende kennis en ervaring. Hij durft nog niet de volle verantwoordelijkheid aan of is tijdelijk minder gemotiveerd.

Actie:
Luister en toon begrip. Moedig de medewerker aan zelf het probleem op te lossen. Ondersteun de medewerker. Geef geen ongevraagde adviezen of instructie. Samen beslissen.

Voorschrijven/instrueren
Situatie:
Medewerker heeft weinig kennis en ervaring met het werk, maar hij is wel enthousiast om te beginnen.

Actie:
Vertel wat de medewerker moet doen. Vertel hoe hij het moet doen. Vertel waar hij dingen kan vinden. Vertel wanneer het klaar moet zijn en wanneer u komt controleren. Leidinggevende beslist.

Delegeren/overlaten
Situatie:
Medewerker heeft voldoende kennis en ervaring. Hij wil graag zelf verantwoordelijkheid dragen. Is gemotiveerd.

Actie:
Laat medewerker zelfstandig werken op basis van bekende werkwijzen. Help als het nodig is. Schakel medewerker zelf in bij het oplossen van problemen. Blijf niet controleren, maar spreek terugkoppelingsmomenten af.
Medewerken komt bij problemen zelf met oplossingsalternatieven. Medewerker heeft zelf beslissingsbevoegdheid, maar leidinggevende blijft eindverantwoordelijk.

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken