fiscalistenonline.nl: Code voor goed leiderschap is eindelijk ontcijferd
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Code voor goed leiderschap is eindelijk ontcijferd

De code voor goed leiderschap bevat vijf elementen: ‘creëer de toekomst', ‘zet de zaken in gang', ‘zoek en vind talent', ‘bouw mee aan de volgende generatie' en ‘investeer in jezelf.' Tot die conclusie komen Dave Ulrich, Norm Smallwood en Kate Sweetman in hun boek ‘The Leadership Code', dat naar eigen zeggen een synthese is van bestaande studies omtrent leiderschap en waaruit de regels die grote leiders volgen werden gedistilleerd.

Wie deze code volgt zal 60 à 70% van de uitdagingen die met leiderschap gepaard gaan kunnen beantwoorden. De overige 30% heeft volgens de auteurs te maken met specifieke zaken die variëren van bedrijf tot bedrijf.

De eerste twee elementen zijn zeker niet uitzondelijk. Een goede zin voor strategie en het talent ‘to make things happen' zijn zaken die elke leider kenmerken. De drie andere elementen zijn in die mate opmerkelijk dat ze alle drie te maken hebben met mensen. Om talent te zoeken en vooral te vinden zullen leiders in staat moeten zijn om hun boodschap duidelijk te maken in zowel de directiekamer als in de kantine en in beide zullen ze succesvol moeten zijn. ‘Ga er maar van uit dat voor elke tien keer dat je je boodschap verkondigt, ze één enkele keer echt begrepen zal worden.'

‘Meebouwen aan de volgende generatie' is een voortdurende en nooit volbrachte taak. De auteurs citeren een idee van de schrijfster Beverly Kaye, die pleitte voor een ‘stay-interview', eerder dan een ‘exit-interview'. ‘Wat kan een leider doen opdat een werknemer bij het bedrijf wil blijven?'

‘Investeren in jezelf' betekent dat je allereerst jezelf geod moet leren kennen. Zaken die je graag en goed kan moeten verder worden ontwikkeld opdat je passie voor deze thema's nog meer gaat afstralen op anderen en ook zij geënthousiasmeerd worden.

In een laatste hoofdstuk benadrukken de schrijvers het belang van een duidelijk en welomlijnd kader voor leiderschap binnen het bedrijf, opdat werknemers weten hoe met hen zal worden omgegaan. De vijf bovenstaande regels vormen daarvoor een uitstekende handleiding.

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken