fiscalistenonline.nl: De nieuwe professional wil alleen de lusten
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De nieuwe professional wil alleen de lusten

De werknemer van nu wil wel de lusten, maar niet de lasten van zijn rol. "De arbeidsrelatie wordt door hem niet langer gezien als een ruilrelatie van arbeid en kapitaal."

De nieuwe generatie professionals wil eigen verantwoordelijkheid in zijn werk, zoekt diepgang en zingeving in zijn werk en heeft behoefte aan transparantie en openheid. Dat blijkt uit onderzoek van Vitae, Powerhouse Competing for Talent en Nyenrode Business Universiteit.

De nieuwe professional, zoals de werknemer van nu wordt aangeduid, reflecteert op zijn eigen rol en op die van de leidinggevende én wil betekenisgevend leren van werksituaties. De nieuwe professional wil er toe doen.

Ruimte geven
Van jou, als leidinggevende, verwacht de nieuwe professional de ruimte te krijgen in zijn werk en dat hij deze naar eigen inzicht en draagkracht kan invullen. De werknemer van nu werkt bij voorkeur vanuit de eigen drijfveren aan zelfbepaalde doelen.

Kansen vergroten
Als je de ideale situatie hebt gecreëerd voor deze groep werknemers, is het nog steeds onzeker of hij lang op deze werkplek blijft hangen. Het doel van de nieuwe professional is namelijk om middels een arbeidsrelatie zijn talenten te ontwikkelen en daardoor zijn kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Hij verwacht dat zijn werkgever hem daarin haast onvoorwaardelijk faciliteert.

Constructie
Uit het onderzoekt lijkt sterk naar voren te komen dat deze nieuwe generatie werknemers wel de lusten maar niet de lasten wil hebben van zijn rol. Onderzoeker Lidewey van der Sluis: "De arbeidsrelatie wordt door hem niet langer gezien als een ruilrelatie van arbeid en kapitaal. De Nieuwe Professional lijkt een werkrelatie vooral te beschouwen als een constructie met een toename van de eigen waarde en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt als leidend oogmerk. In ruil voor tijd wordt er gewerkt aan de eigen ontwikkeling."

Profiteren
Werkgevers kunnen profiteren van de nieuwe professional door de verschuiving naar het individuele belang in arbeidsrelaties te herkennen en erkennen. Organisaties die zich bezinnen op de wederkerigheid van arbeidsrelaties en de belangen van beide partijen in acht nemen, kunnen hun arbeidsmarktcommunicatie en interne organisatiebeleid daarop aanpassen. Daardoor ontstaan er volgens de onderzoekers beter gebalanceerde en duurzamere arbeidscontracten met een hogere productiviteit, lager ziekteverzuim, minder verloop, en meer arbeidsvreugde tot gevolg.

Bron

Eerder geplaatste artikelen

Spannendste denker in de economie komt met baanbrekende visie
In ‘De economie van goed en kwaad’ bekijkt Tomáš Sedlácek zijn vakgebied door een volstrekt nieuwe bril endaagt hij ons uit tot een volstrekt nieuwe kijk op de wereld....
Lees meer...
Leidinggevende heeft minder last van stress
Leidinggevenden hebben minder last van stress dan ‘gewone’ werknemers, dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1672 hoogopgeleiden door Intermediair en de ...
Lees meer...
Vrouwen onontbeerlijk in top management
Uitvoerig onderzoek wijst uit dat vrouwen onontbeerlijk zijn in het top management van succesvolle bedrijven. Diversiteit en een goede balans in leiderschap wapenen bedrijven om het hoofd te bieden a...
Lees meer...
Hier klikken