fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: meer-nieuws, archief

Inhouding op minimumloon niet meer zonder volmacht
Het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon en de uitzonderingen die daarop gaan gelden, zijn uitgewerkt. Voor werkgevers brengen de nieuwe regels behoorlijk wat administratieve rompslomp m...   (31-08-16) Lees meer...
Fiscaal bewust ondernemen
Op vrijdag 23 september organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus Fiscaal bewust ondernemen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen, verzorgt d...   (17-08-16) Lees meer...
Schenkbelasting bij kwijtschelding schuld
Om te bepalen of iemand een beroep kan doen op de bijzondere schenkingsvrijstelling dat hij niet in staat is om zijn schulden te betalen, moet voor de beoordeling van de financiële positie gekeke...   (15-08-16) Lees meer...
Buitenlandse BTW vóór 1 oktober terugvragen
Heeft u BTW betaald in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU), dan kunt u deze BTW bij de Nederlandse Belastingdienst terugvragen. Het verzoek om BTW-teruggaaf moet u dan vóór 1 o...   (26-07-16) Lees meer...
BTW eenvoudiger terug bij oninbare vordering
Het ministerie van Financiën is van plan om de BTW-teruggaaf bij oninbare vorderingen te versoepelen. Als een vergoeding, waarover eerder BTW is betaald, één jaar na opeisbaarheid n...   (18-07-16) Lees meer...
De tien hoogste VPB-tarieven in de Europese Unie
In ons land betalen werkgevers aan vennootschapsbelasting (VPB) een tarief van 20% tot een behaalde winst van € 200.000 en daarboven 25%. Daarmee horen we met ons VPB-tarief tot het gemiddelde in...   (11-07-16) Lees meer...
Afschaffing pensioen in eigen beheer 34,5% korting
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft zijn plannen voor het afschaffen van pensioen in eigen beheer opnieuw bijgesteld. Directeuren-grootaandeelhouders krijgen langer de tijd om hun pensioe...   (06-07-16) Lees meer...
Geen omkering bewijslast zonder uitnodiging
De Belastingdienst moet aantonen dat de uitnodiging tot het doen van aangifte het juiste adres van een belastingplichtige heeft bereikt. Alleen dan kan er een omkering en verzwaring van de bewijslast ...   (29-06-16) Lees meer...

Hier klikken