fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: kenniscorner, ondernemen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...   (31-03-15) Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...   (14-10-14) Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...   (15-09-14) Lees meer...
Meer duidelijkheid WKR komt voor zomerreces
Er komt voor het zomerreces meer informatie over de werkkostenregeling (WKR) en de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever bij de Verklaring Arbeidsrelatie. Dit heeft staatsecretaris Wiebes van...   (11-06-14) Lees meer...
Op tijd bezwaar maken tegen de crisisheffing
De crisisheffing hoge lonen is mogelijk in strijd met het Europees recht. De rechter moet daar nog een uitspraak over doen in een aantal proefprocedures. Om uw rechten te behouden is het belangrijk om...   (29-04-14) Lees meer...
App voor belastingaangifte komt eraan
Veel mensen moeten ieder jaar weer aangifte voor de inkomstenbelasting doen. Dat moet nu nog via de post of met het speciale belastingaangifteprogramma. Staatssecretaris Weekers van Financiën hee...   (09-12-13) Lees meer...
Slechte timing aandelenoverdracht kostte veel geld
In de ochtend van 28 september 2007 werden alle aandelen in een bv geleverd aan een beheer bv en vond een belangenwijziging plaats. Op diezelfde dag om 14.45 vond de levering van een onroerende zaak p...   (09-10-13) Lees meer...
Bewijslast autogebruik tijdens schorsing ligt bij inspecteur
Als een inspecteur een naheffingsaanslag MRB oplegt omdat tijdens de schorsing van het kenteken van een auto tóch met het voertuig is gereden, is het aan de inspecteur om te bewijzen dat de aut...   (02-10-13) Lees meer...

Hier klikken