fiscalistenonline.nl: archief
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Archief: fiscaal, btw

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die ...   (06-06-13) Lees meer...
BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...   (08-05-13) Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...   (25-04-13) Lees meer...
Geen gunstige oude btw-correctie voor brandstofslurper
De Hoge Raad heeft het definitieve oordeel gegeven: de wetgever mag voor de btw-correctie vanwege privégebruik van de auto van de zaak geen onderscheid maken tussen milieuvriendelijke en minder...   (18-04-13) Lees meer...
BTW-correctie privégebruik auto is niet gelijk
Het is in strijd met het gelijkheidsbeginsel om onderscheid te maken tussen milieuvriendelijke en minder milieuvriendelijke auto’s. De Hoge Raad heeft echter recent besloten dat dit geen reden i...   (17-04-13) Lees meer...
Assurantiedienst of management: BTW vrij of belast
De diensten van assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen zijn vrijgesteld van BTW. Hof Leeuwarden heeft recent beslist dat deze BTW-vrijstelling niet van toepassing is als een verzekeringstus...   (20-04-12) Lees meer...
BTW-privé-gebruik auto
Ons (Hoogesteger&Boerman) bereiken momenteel veel vragen en berichten over de correctie BTW-privégebruik auto die gemaakt dient te worden in de aangifte 4e kwartaal of december 2011. Deze ...   (19-01-12) Lees meer...
Verhuur van ligplaatsen en btw
Gemeenten beschikken over een voorziening waar vaartuigen kunnen aanleggen. Ons is gebleken het voor gemeenten niet altijd duidelijk is wat de gevolgen voor de btw zijn. Hieronder schetsen wij de mees...   (15-11-11) Lees meer...

Hier klikken