fiscalistenonline.nl: Vrouwen werken harder door crisis
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Vrouwen werken harder door crisis

 
Vier op tien vrouwelijke werknemers is door de economische crisis harder gaan werken. Dat blijkt uit een enquête van het human resourcesbedrijf SD Worx. In die groep zegt zelfs twee op drie vrouwen spontaan meer overuren te presteren. Bij de mannen zegt 29 % harder te werken. In die groep worden echter vaak pas overuren gepresteerd als dat door het bedrijf wordt gevraagd. In de kleinere ondernemingen zegt 45 % harder te zijn gaan werken.

 78 % van de werknemers zegt niet harder te zijn gaan werken door de crisis, maar men geeft aan wel degelijk extra inspanningen te doen. De crisis heeft 7 % van de werknemers dusdanig ontmoedigd, dat ze minder hard zijn gaan werken. Eén op zeven Nederlanders vreest door de crisis voor zijn baan.
 
 

Eerder geplaatste artikelen

Klokkenluiders worden beter beschermd
Klokkenluiders bij de rijksoverheid en de politie krijgen een betere bescherming. Een misstand kan voortaan vertrouwelijk worden gemeld bij een vertrouwenspersoon. Klokkenluiders die willen procederen...
Lees meer...
Ziekte en privacy
Werkgevers hebben een zeker recht op informatie over de ziekte van hun medewerkers. Aan de andere kant heeft de werknemer recht op bescherming van zijn privacy.Wat is nu precies privé en wat niet? ...
Lees meer...
Vrouw ontslagen om schreeuwen per mail.....
De vrouw tikte haar teksten in hoofdletters. Passages die ze extra onder de aandacht wilde brengen, markeerde ze in het rood of geel, of typte ze in vette letters. Stijlboek In de rechtszaak die de v...
Lees meer...
Hier klikken