fiscalistenonline.nl: De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?

Op dinsdag 31 mei organiseert BelastingBelangen in samenwerking met de Auxilium Adviesgroep de cursus De werkkostenregeling: Optimaal toepassen. Hans Zwagemaker, hoofdredacteur van BelastingBelangen, zal deze cursus verzorgen. Voor deze cursus krijgt u 6 PE-uren toegewezen. En u krijgt als abonnee van BelastingBelangen speciale korting. Hieronder treft u de details van deze cursus aan.

De werkkostenregeling: Optimaal toepassen
De WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers, kent u ze?

De werkkostenregeling (WKR) is sinds 1 januari 2015 verplichte kost voor alle werkgevers. Werkgevers en werknemers hebben het afgelopen jaar hun eerste stappen gezet op het WKR-pad, en daarbij veelal de bestaande arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk gehandhaafd. Dat is jammer, want de WKR kent vele fiscaal voordelige toepassingen, voor werkgevers én werknemers. Die profijtelijke aspecten komen in deze cursus volop aan de orde. Hoe u de vrije ruimte optimaal kunt benutten, waarom een overschrijding daarvan wel eens voordelig kan uitpakken, wat er wel en niet kan onder het gebruikelijkheidscriterium, hoe u een vaste kostenvergoeding moet onderbouwen, of het benutten van de concernregeling wel of niet zinvol is. En nog veel meer.....!

In deze cursus ligt het accent op de optimale toepassing in de praktijk. We gaan in op de meest recente beleidspublicaties van Financiën, met toelichtingen op omstreden en onduidelijke onderdelen van de wettelijke regeling. De cursus biedt u inzicht in nieuwe toepassingen van de werkkostenregeling.

We bespreken de actuele stand van zaken, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarbij krijgt u alle ins en outs over de WKR aangereikt, en kunt u al uw vragen over de WKR aan de orde stellen.

Na deze cursus kunt u uw cliënten adviseren hoe zij de werkkostenregeling optimaal kunnen toepassen en hoe de diverse voordelige beloningscomponenten geïmplementeerd moeten worden.

Inhoud
•  Aanpassingen van het loonbegrip
•  Gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten
•  De reikwijdte van het noodzakelijkheidscriterium
•  Onderbouwing van een vaste kostenvergoeding: spelregels en valkuilen
•  Werkplekvoorzieningen, arbo-voorzieningen, maaltijden, werkkleding
•  Laptops, smartphones, i-Pads; de auto van de zaak
•  Personeelsfeesten en -reisjes; scholing, cursussen ‘op de hei’
•  Een personeelsfonds of -vereniging: zinvol of niet?
•  Eindheffingsloon of werknemersloon
•  De vrije ruimte: een feest!
•  De 80% eindheffing: dat valt best mee!
•  Arbeidsrechtelijke aspecten van de werkkostenregeling


Klik voor meer informatie of om u op te geven.

Eerder geplaatste artikelen

Tweede Kamer keurt Belastingpakket 2017 goed
De Tweede Kamer heeft het Belastingpakket voor 2017 aangenomen. Er zijn echter nog wel een aantal wijzigingen aangebracht. Zo zal het percentage van de energie-investeringsaftrek met 2,5 procentpunt w...
Lees meer...
ANPR: ondeugdelijk bewijs privégebruik auto
Hebt u een geschil met de Belastingdienst over de bijtelling privégebruik auto? Verwerpt de inspecteur uw kilometeradministratie omdat uw auto op tijden en plaatsen is geflitst die niet overeen...
Lees meer...
Internationaal werken als fiscalist?
De Nederlandse Belastingdienst heeft in toenemende mate te maken met internationale samenwerking. De wereld wordt steeds kleiner, ons werkveld daardoor steeds groter. Benieuwd naar degrensoverschrijde...
Lees meer...
Hier klikken