fiscalistenonline.nl: De fiscus & de jacht op zwart geld
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

De fiscus & de jacht op zwart geld

Financiën heeft onlangs in de halfjaarsrapportage de Tweede Kamer geïnformeerd over diverselopende projecten om zwart geld op te speuren. De Tweede Kamer heeft over die rapportage vragengesteld, en de antwoorden daarop van Financiën maken duidelijk dat de ‘jacht op zwart geld’ floreert.

De Belastingdienst heeft verschillende projecten onder handen om zwart geld (in het buitenland) op te sporen.
Een opsomming:

  • het KB Lux project, met een opbrengst tot 1 juli 2015 van € 239 mln.
  • de Zwitserse vestiging van de HSBC Bank (de Lagarde-lijst): opbrengst € 2,2 mln.
  • de Belgische rente, met een opbrengst van ruim € 4 mln.
  • bankrekeningen van niet-ingezetenen (NIG), met een opbrengst tot nu toe van € 31 mln.
  • het afgezonderd particulier vermogen (APV) met een opbrengst van € 65 mln. in het eerste halfjaar van2015.    
Financiën is recent ook met enkele pilots gestart.
Genoemd zijn:
  • de stille inkeerders, dat zijn belastingplichtigen die verzwegen buitenlands vermogen ineens – zonder naderetoelichting – in box 3 aangeven zonder een verantwoording voor de voorgaande jaren.
  • grote vermogensstijgingen: de afdeling intelligence van de Belastingdienst voert speciale analyses uitvermogensvermeerderingen op te sporen waar geen herkenbare inkomensbron tegenover staat. De ervaringleert – volgens de staatssecretaris – dat door deze analyses de pakkans zeer hoog is.
  • debit - credit cardsvoor belastingplichtigen met een banktegoed in het buitenland, die gebruikmaken van inhet buitenland uitgegeven debit- en creditcards. Bij deze pilot heeft Financiën veel kaarthouders weten teachterhalen van de geselecteerde anonieme buitenlandse debit-credit cards. Bij kaarthouders waarbij eenNederlands heffingsbelang speelt, is tot dusverre een opbrengst van € 4 mln. gerealiseerd. Veel kaarthouderszijn nog in behandeling bij de Belastingdienst. De fiscus schakelt bij deze pilot ook de FIOD in, vooronderzoek naar Nederlanders die vermogen in het buitenland vermoedelijk niet hebben opgegeven. Zijworden verdacht van belastingfraude en witwassen. Adviseurs van zwartspaarders, de zogenoemdefacilitators, worden in de debet-credit cards-pilot betrokken: als zij actief hebben meegewerkt aanbelastingconstructies, onvolledig informatie hebben verstrekt, dan wel de regels uit de Wet ter voorkomingvan witwassen en financiering van terrorisme niet hebben nageleefd, riskeren deze adviseurs - naast eenklacht krachtens het tuchtrecht - een strafrechtelijke vervolging.
Commentaar
De Belastingdienst gaat met de inzet van steeds meer EDP-auditors de belastingheffing steeds meerinformatiegericht handhaven. Met een digitale aanpak en big data worden frauderende en sjoemelendebelastingbetalers steeds sneller opgespoord. En – tezamen met hun adviseurs – gecorrigeerd, als het moet meteen strafrechtelijke vervolging......
Bron: Belastingbelangen

Eerder geplaatste artikelen

arbeidsvoorwaarden fiscalisten: wat zijn de trends?
Ik krijg veel vragen van fiscalisten over arbeidsvoorwaarden. Hiermee bedoel ik zaken die aanvullend zijn op het bruto maandsalaris zoals vakantiedagen, pensioen en onkostenvergoeding. Er zijn een aan...
Lees meer...
Nulemissieauto gaat flink gestimuleerd worden
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft recent vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel Wet uitwerking autobrief 2.0. Hieruit blijkt dat het kabinet de aanschaf van nulemis...
Lees meer...
Fiscus klampt zich vast aan afroommethode
Staatssecretaris Wiebes van Financiën vindt dat de afroommethode niet ondergeschikt is aan de vergelijkingsmethode, zoals Gerechtshof Amsterdam onlangs oordeelde. Hij vindt beide methoden even ge...
Lees meer...
Hier klikken