fiscalistenonline.nl: Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Burn-out is geen excuus voor te laat beroep

Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnoverschrijding. Volgens Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden was een burn-out niet ernstig of langdurig genoeg voor een verschoonbare termijnoverschrijding.

In deze zaak was er op 8 juli 2011 een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor 2008 opgelegd. De man was het niet eens met de aanslag en diende een bezwaarschrift in. De inspecteur ontving het bezwaarschrift op 30 september 2011 en deed op 9 december 2011 uitspraak op het bezwaar. Tegen deze uitspraak op bezwaar kon de man tot uiterlijk 20 januari 2012 een beroepschrift indienen. De rechtbank ontving het beroepschrift echter pas op 25 april 2013 en verklaarde het beroep niet-ontvankelijk.

Bewijs van burn-out onvoldoende
De man stelde bij het hoger beroep dat het te laat indienen van het beroepschrift te wijten was aan een burn-out. Het lukte hem echter niet om aannemelijk te maken dat de burn-out zo ernstig en langdurig was geweest dat hij niet in staat was om eerder een beroepschrift in te dienen tegen de uitspraak op bezwaar. De rechter vond het bewijs van de man onvoldoende en bevestigde de eerdere uitspraak van de rechtbank. De man was dus te laat met het indienen van zijn beroepschrift. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Meer duidelijkheid WKR komt voor zomerreces
Er komt voor het zomerreces meer informatie over de werkkostenregeling (WKR) en de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever bij de Verklaring Arbeidsrelatie. Dit heeft staatsecretaris Wiebes van...
Lees meer...
Hier klikken