fiscalistenonline.nl: Op tijd bezwaar maken tegen de crisisheffing
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Op tijd bezwaar maken tegen de crisisheffing

De crisisheffing hoge lonen is mogelijk in strijd met het Europees recht. De rechter moet daar nog een uitspraak over doen in een aantal proefprocedures. Om uw rechten te behouden is het belangrijk om bezwaar aan te tekenen tegen de crisisheffing. Dit moet u echter wel op tijd doen!

In het bericht ‘Eind maart crisisheffing hoge lonen betalen’ kon u al lezen dat u eind maart mogelijk een crisisheffing van 16% moest betalen. U krijgt met deze eindheffing te maken als u in 2013 een werknemer in dienst had met een loon – eventuele bonussen en de bijtelling auto van de zaak moet u hierbij ook meenemen – van meer dan € 150.000. Is dit het geval, dan betaalt u een eindheffing van 16% over het meerdere boven de € 150.000.

Bezwaartermijn is zes weken
Het is echter de vraag of deze crisisheffing wel voldoet aan de Europese regels. Om uw rechten te behouden is het belangrijk om bezwaar te maken tegen de crisisheffing. U heeft zes weken de tijd om een bezwaarschrift tegen deze crisisheffing in te dienen. De bezwaartermijn begint te lopen na de datum waarop u de volgens de loonaangifte de verschuldigde loonheffingen heeft betaald. 
De Belastingdienst verwacht een groot aantal bezwaarschriften tegen de crisisheffing. Voor een efficiënte afhandeling heeft de Belastingdienst een centraal postadres, postbus 116, 6400 AC Heerlen, voor al deze bezwaarschriften. Bron: Rendement

Eerder geplaatste artikelen

Bericht vóór 1 juli bij aangifte vóór 15 april
U heeft tot 1 mei de tijd om uw aangifte inkomstenbelasting 2014 in te dienen. Recent heeft de Belastingdienst aangegeven dat als u de aangifte vóór 15 april verzorgt u vóó...
Lees meer...
Pakkans groter door slimmere Belastingdienst
De Belastingdienst slaagt er steeds beter in om fraude en fouten te voorkomen. Zo helpt het om vooraf te waarschuwen voor controles en is de vooraf ingevulde aangifte (VIA) een effectief instrument. S...
Lees meer...
Burn-out is geen excuus voor te laat beroep
Wilt u in bezwaar of beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst, dan moet u dat binnen de gestelde termijn van zes weken doen. U moet een goede reden hebben voor een verschoonbare termijnove...
Lees meer...
Hier klikken