fiscalistenonline.nl: Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang
Lees voor het aanmelden de voorwaarden.

Geen btw-aftrek bij verkoop minderheidsbelang

Als een vennootschap een minderheidsbelang overdracht aan een derde, is er geen sprake van overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen. De btw die drukt op de kosten die in verband met die aandelenoverdracht zijn gemaakt, zijn in dat geval dan ook niet aftrekbaar. Dit heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld. 

Volgens het Europese Hof valt een aandelenoverdracht niet onder het begrip ‘overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen’. Er moet namelijk sprake zijn van een overdracht van een handelszaak of een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een (gedeelte van een) onderneming vormen waarmee een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend. 

De enkele aankoop, het enkele bezit en de enkele verkoop van aandelen (in bijvoorbeeld een automatiseringsbedrijf) vormen op zich dus geen economische activiteiten. De financiële deelneming in andere ondernemingen kwalificeert immers niet als de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen. Dat de overige aandeelhouders tegelijkertijd aan dezelfde persoon de overige aandelen in diezelfde bv overdragen en deze overdracht nauw samenhangt met de voor dezelfde bv verrichte managementwerkzaamheden, maakt dit niet anders. Er bestaat alleen recht op btw-aftrek als de kosten die in verband met de aandelenoverdracht zijn gemaakt deel uitmaken van de algemene kosten van de economische activiteit in haar geheel en niet zijn opgenomen in de verkoopprijs van de aandelen. 

Wet:
artikel 15 en artikel 37 Wet OB 1968

Meer informatie:
Europese Hof van Justitie, 30 mei 2013, C‑651/11 

Bron:
Taxence

 

Eerder geplaatste artikelen

BTW oninbare vorderingen apart terugvragen
Afgedragen BTW op facturen die oninbaar blijken te zijn, kunt u niet terugvragen bij de Belastingdienst door middel van de reguliere BTW-aangifte. U moet daarvoor een apart verzoek indienen bij uw lok...
Lees meer...
Geen btw-vrijstelling voor claims management
De toepassing van de vrijstelling voor (her)verzekeringsdiensten heeft grenzen. Volgens het hof valt het behandelen en afwikkelen van schadeclaims als tussenpersoon hier niet onder.Assurantiemakelaars...
Lees meer...
Geen gunstige oude btw-correctie voor brandstofslurper
De Hoge Raad heeft het definitieve oordeel gegeven: de wetgever mag voor de btw-correctie vanwege privégebruik van de auto van de zaak geen onderscheid maken tussen milieuvriendelijke en minder...
Lees meer...
Hier klikken